Buurtinformatienetwerken nodigen de inwoners uit voor een infosessie in de gemeente Edegem

EDEGEM – Een buurtinformatienetwerk of kortweg Bin is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente informatie-uitwisseling. De bins hebben als doelstelling : Het veiligheidsgevoel verhogen – het versterken van de sociale cohesie – het bewustzijn van het belang van criminaliteitspreventie verhogen – het voorkomen van criminaliteit en, in het kader van een integrale benadering van veiligheid, het doorgeven van informatie over brandpreventie en de preventie van CO-intoxicatie en tenslotte een samenwerking tussen burger en politie bewerkstelligen op het vlak van informatie-uitwisseling. Dat zo een Bin ook echt werkt kwamen we de laatste maanden al meermaals te weten. De vier buurinformatienetwerken in de gemeente Edegem, met name Bin Buizegem – Bin Centrum – Bin Elsdonk en Bin Molenveld organiseren op woensdag 24 oktober om 19.30u een gratis infosessie over preventie bij woninginbraken voor alle inwoners van Edegem. Deze infosessie zal doorgaan in de raadzaal van het gemeentehuis aan het gemeenteplein in Edegem. Meer informatie over de buurtinformatienetwerken in de gemeente Edegem vind je alvast op de website www.binedegem.be.

%d bloggers liken dit: