Captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen in de Zuidrand opgeheven

ANTWERPEN – Op 13 september adviseerde de Vlaamse Droogtecommissie om het algemeen captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in alle provincies op te heffen, behoudens uitzonderingen omwille van de aanwezigheid van blauwalgen of het borgen van de drinkwaterproductie. Gouverneur Cathy Berx volgt dit advies en heft het eerder ingevoerde captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen – en dus ook in de Zuidrand – op. Het captatieverbod en verbod op zachte recreatie door de aanwezigheid van blauwalgen in drie Antwerpse kanalen, blijft wel nog steeds van kracht.

De algemene droogtetoestand blijft op het niveau ‘alarm’ (oranje). De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag. Op de bevaarbare waterlopen zijn de debieten op heel wat plaatsen historisch bijzonder laag voor de tijd van het jaar. Nooit eerder was het neerslagtekort in Vlaanderen zo groot tijdens deze periode. Het is het grootste tekort dat ooit werd gemeten en overtreft dat van de historische hittezomer van 1976.

In de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg is er nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. Ook voor de komende dagen worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.

Niettemin heeft gouverneur Cathy Berx, na advies van de Vlaamse Droogtecommissie, beslist om het captatieverbod onbevaarbare waterlopen op te heffen. Een politiebesluit met betrekking tot het verbod op zachte recreatie en het captatieverbod door de aanwezigheid van blauwalgen op drie Antwerpse kanalen blijft van kracht tot alle metingen negatief zijn en er geen toxische stoffen meer worden aangetroffen in het water. Water capteer en gebruik je met mate, gezond verstand en oog voor het algemeen belang.

Gouverneur Berx: ‘Bij deze roep ik iedereen op om blijvend spaarzaam om te springen met water en mee zorg te dragen voor de kwantiteit en de kwaliteit van de waterlopen. Water is en blijft een kostbaar goed en onze waterlopen blijven kwetsbaar. De toestand is wel voldoende gestabiliseerd waardoor een strafrechtelijk verbod niet langer proportioneel is. Vanzelfsprekend mag het opheffen van het captatieverbod er niet toe leiden dat iedereen op grote schaal en tegelijk water begint te capteren. Dit kan mogelijk leiden tot een dermate grote, nieuwe verslechtering van de kwantiteit en kwaliteit van het water in de waterlopen dat een nieuw verbod noodzakelijk wordt. Stel daarom het aanvullen van voorraden uit tot de waterlopen volledig zijn hersteld. Wij zullen de bevolking hierover te gepasten tijde informeren. Tot slot dank ik alle betrokkenen en stakeholders voor de behoorlijk goede naleving van de besluiten én voor de inspanningen van eenieder om zo rationeel mogelijk met water om te springen. Uit de omstandigheid dat de waterlopen nog steeds onvoldoende zijn hersteld, blijkt dat alle maatregelen en uw inspanningen absoluut noodzakelijk waren.’

Het captatieverbod blijft dus nog enkel van kracht in het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo en voor een deel van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen (gedeelte van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125). (EM/Foto Kabinet van de Gouverneur)

%d bloggers liken dit: