CBS wijst concessie voor Altenabistro toe in de gemeente Kontich

Afgelopen donderdag wees het college van burgemeester en schepenen de concessie voor de Altenabistro toe. De nieuwe concessionarissen zijn Tine de Weerdt en Wim Gyselen. Zij waren ook al de uitbaters van de laatste twee zomerbarren BarBAar. Voor de invulling van de Altenabistro werkte het lokaal bestuur een concessieleidraad uit waarin de procedure en voorwaarden betreffende de uitbating van de Altenabistro werden opgenomen. Na goedkeuring van deze leidraad werd er een oproep voor kandidaten gestart. Ge├»nteresseerden konden tot 1 september 2020 een voorstel indienen. “Ondanks de moeilijke tijden voor de horeca, mochten we in volle coronaperiode toch enkele kwalitatieve kandidaturen ontvangen”, zegt schepen van patrimonium Cindy Vanbaeden. “We ontvingen in totaal drie voorstellen. We waardeerden ten zeerste elk van deze dossiers. Uit de beoordeling van die dossiers is gebleken dat het dossier KoKo, conform de gunningscriteria opgenomen in de concessieleidraad, het sterkst was. De nieuwe concessionarissen zijn Tine de Weerdt en Wim Gyselen. Zij waren ook al de uitbaters van de laatste twee zomerbarren BarBAar. Het is leuk meegenomen dat we een dynamische ondernemer uit onze eigen lokale economie vonden om de uitdaging aan te gaan”, aldus Vanbaeden. De concessie loopt voor een duurtijd van 15 jaar, met een eventuele verlenging van 10 jaar.

%d bloggers liken dit: