CD&V staat achter een Verbindingsweg maar enkel onder voorwaarden

EDEGEM – CD&V Edegem organiseerde een gespreksavond over mobiliteit. In zaal De Basiliek gingen Vlaams parlementslid Dirk de Kort (derde van rechts op de foto) en Wies Callens (helemaal links op de foto), woordvoerder van de Fietsersbond in gesprek met het publiek. Thema’s zoals de slimme kilometerheffing, het mobiliteitsbudget, fietsbeleid, de salariswagen, openbaar vervoer, deelprojecten en Oosterweel kwamen aan bod. De gespreksavond was interactief en de deelnemers konden verschillende vragen stellen.

Op het vlak van lokale, Edegemse, mobiliteit is de Verbindingsweg al jaren een discussiepunt. De Vlaamse overheid onderzoekt momenteel of een weg tussen de Mechelsesteenweg en de Boniverlei het sluipverkeer uit de dorpskernen van Edegem en Kontich kan halen. Adrian De Weerdt (tweede van rechts op de foto), gemeenteraadslid en kandidaat-opvolger op de Vlaamse lijst: ‘Enkel indien dat ontegensprekelijk vaststaat, zijn wij voorstander van de Verbindingsweg, maar dan wel onder strikte randvoorwaarden.’ Indien de Verbindingsweg de druk op de Hovestraat, de Drie Eikenstraat en Buizegem drastisch kan verminderen, de weg maar één rijstrook in beide richtingen heeft, er voldoende snelheidsbeperkingen zijn (van 50 kilometer per uur) en er een bufferstrook met berm komt, de Edegemse beek wordt gevrijwaard en er nieuwe, ruime trage wegen voor fietsers en wandelaars worden aangelegd in die zone, zijn wij voorstander. Wanneer de Boniverlei in deze context wordt geknipt aan de Mechelsesteenweg, kan de Boniverlei een woonstraat worden voor plaatselijk verkeer met extra ruimte voor fiets- en voetpaden en met nieuwe leef- en speelruimte.’

De bezorgdheid over de nieuwe Verbindingsweg lijkt nieuw te zijn wat CD&V betreft. Voor de verkiezingen leek Bart Breugelmans een onvoorwaardelijk voorstander te zijn. De Weerdt: ‘Tijdens de verkiezingen werd er niet echt gevraagd naar ons (uitgebreid) standpunt. Het maakte ook geen deel uit van ons verkiezingsprogramma waar we de accenten legden op wonen, zorg en groen. Toen zat het dossier ook nog in de koelkast. Pas de voorbije weken en maanden is het op tafel gekomen en zelfs in een stroomversnelling geraakt. Daarom vonden we het nodig om het voor het eerst duidelijk met ons standpunt naar buiten te treden.’

Ligt dat dan zover van datgene wat N-VA wil? ‘Zeker wel. Zij spreken niet over een snelheidsbeperking of een bredere strook voor wandelaars of fietsers. We beseffen dat ons voorstel bijkomend onderzoek vereist maar dan is dat maar zo. Het is een té belangrijk dossier om zomaar eventjes vlugvlug erdoor te trekken al zou dat wel eens kunnen gebeuren met een N-VA-bestuur in Edegem, een N-VA-meerderheid in Kontich en een NV-A-minister die de beslissing neemt. Ook is het niet duidelijk wat hun standpunt is in verband met trage wegen en de fiets. Groen heeft zich daar wel duidelijk over uitgesproken. Wat dat betreft liggen wij dicht bij de ecologische partij aan. Een doortrekking van de verbindingsweg tot aan de Prins Boudewijnlaan (Verbindingsweg Plus) is voor CD&V Edegem nog niet aan de orde. ‘Integenstelling tot de Verbindingsweg, zijn de effecten van een mogelijke Verbindingsweg Plus nog niet onderzocht. We kunnen ons hierover dus nog niet uitspreken.’

De andere vragen die aan bod kwamen tijdens de gespreksavond waren eerder bovenlokaal. (EM/ Foto CD&V)

%d bloggers liken dit: