Civiele bescherming gaat eikenprocessierupsen bestrijden in de Zuidrand

MORTSEL – Al in het voorjaar bleek dat de Zuidrand, net zoals de rest van de provincie Antwerpen, veel overlast zou ervaren van de eikenprocessierups op haar grondgebied. Intussen zijn de rupsen talrijk aanwezig en kunnen aannemers, verantwoordelijk voor de bestrijding, de vraag niet meer volgen. Sinds vorige week dragen de rupsen irriterende brandharen die jeuk, irritatie van de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. De provincie roept daarom de hulp van de civiele bescherming in voor de bestrijding van de rupsen.

Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘De provincie brengt de verspreiding van de rupsen in kaart en coördineert de bestrijding in samenwerking met de gemeenten. Als bovenlokale speler en partner van gemeenten, hebben we 25 jaar ervaring met deze taken. Bovendien waken we over een zo ecologisch mogelijke bestrijding, met respect voor de biodiversiteit.’

Kathleen Verstraete, expert eikenprocessierupsen bij provincie Antwerpen: ‘In de zomermaanden zien we jaarlijks een piek in de overlast die de rupsen veroorzaken. Maar door de mooie zomer van vorig jaar, zijn er nu veel meer rupsen aanwezig. Aannemers, verantwoordelijk voor de bestrijding, kunnen de vraag niet meer volgen. De provincie heeft daarom een oproep gedaan bij de civiele bescherming om gemeenten bij te staan bij de bestrijding van rupsen op openbare domeinen, mits er een directe bedreiging is voor burgers. Het gaat dan bijvoorbeeld over bomen in de buurt van een schoolpoort of speelplaats.’ In tussentijd raadt de provincie aan om zoveel mogelijk bij de rupsen uit de buurt te blijven. Wie toch last ondervindt, kan de huid of ogen uitspoelen met water of de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Bij ernstige klachten moet de huisarts worden geraadpleegd. De meeste problemen komen voor bij contact met de ogen, huid en slijmvliezen van de luchtwegen. De klachten zijn jeuk, zwelling, roodheid, vocht- en slijmproductie, ontstekingen, slikproblemen, ademhalingsproblemen, koorts, duizeligheid, braken en een allergische reactie. De reactie verschilt van persoon tot persoon en kan heviger worden bij herhaalde blootstelling. De effecten verdwijnen na ongeveer twee weken. Anders moet een dokter worden gecontacteerd. Bezorgde burgers vinden meer tips en informatie op www.eikenprocessierups.be

De provincie roept ook op om nesten te melden wanneer je er tegenkomt. Dit kan via de website van de provincie Antwerpen (zoekterm ‘eikenprocessierups’), burgers kunnen er rupsen melden op een kaart of via een app. De rupsen keren jaarlijks terug naar hun nest dus de meldingen zijn een handig instrument om de verspreiding goed in kaart te brengen.

De provincie streeft naar de meest ecologische manier van bestrijding, waarbij de impact tot een minimum wordt beperkt en de biodiversiteit behouden blijft. Verstraete: ‘De eikenprocessierups is een inheemse soort. Het is dus zeker niet de bedoeling om de rups uit te roeien. We willen ze vooral beheersen op plaatsen waar ze overlast veroorzaakt voor burgers. Daarom zetten we in op natuurlijke bestrijdingstechnieken en starten we een proefproject om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups in te schakelen. Zo bestaat er een kever die de poppen van de rupsen eet en ook mezen vinden de jonge rupsen een lekkernij. Sommige sluipwespen en sluipvliegen hebben de rupsennesten nodig om zich voort te planten. Hun eitjes komen tot ontwikkeling in de eikenprocessierups.’ (EM/ Foto Provincie Antwerpen).

%d bloggers liken dit: