Commercieel plan met afbakening van winkelgebieden goedgekeurd in Kontich

KONTICH – De gemeenteraad van Kontich keurde het commercieel plan met afbakening van winkelgebieden, gekoppeld met een vestigingspremie, goed. Op basis van dit plan kan de middenstand, de horeca en de handelskern de nodige ondersteuning krijgen en op het juiste moment met de juiste maatregelen worden gefaciliteerd.

Naar aanleiding van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid wordt van de gemeenten verwacht dat zij inspanningen zullen leveren voor het voeren van een kernversterkend winkelbeleid. Vooral de winkels en supermarkten langs de N1 – de ‘oude’ baan van Antwerpen naar Brussel, die door Kontich en Waarloos loopt – is een doorn in het oog van de handelaars in het centrum. Het gemeentebestuur van Kontich kent een vestigingspremie toe aan ondernemers die zich willen vestigen binnen de grenzen van het afgebakende kernwinkelgebied. Een indirecte manier om leegstand te verminderen, is het stimuleren en ondersteunen van het ondernemerschap in de gemeente. Kontich telde vorig jaar 334 commerciële panden, goed voor 46 545 vierkante meter winkelvloeroppervlakte.

De premie wordt toegekend aan ondernemers met een commerciële activiteit, meer bepaald het uitbaten van een kleinhandelszaak, die zich vestigen in een leegstaand handelspand binnen het Kontichse afgebakende kernwinkel-, winkelstimulering- of buurtwinkelgebied. De bedragen variëren van 1 000 tot 2 000 euro per jaar gedurende drie jaar afhankelijk waar men zich vestigt. Het gemeentebestuur wil met deze vestigingspremie ook een antwoord bieden aan de algemene trends en ontwikkelingen die zich voordoen op het vlak van detailhandel zoals e-commerce en retailparken.

Schepen Marleen Van den Eynde (N-VA): ‘Samen met een werkgroep, ondersteund door Unizo, onze middenstandsvereniging de Vank (Vereniging voor Ambachten en Neringdoeners Kontich), onze ambtenaar van ruimtelijke ordening en lokale economie, en een detailhandelcoach van de provincie hebben we het kernwinkelgebied afgebakend en een toekomstvisie voor detailhandel in onze gemeente uitgeschreven. In dit plan leggen we, specifiek voor het focusgebied, een gewenste identiteit of positionering vast voor elk van de straten en de pleinen die binnen deze afgebakende zone vallen. Het is richtlijn die we willen meegeven aan startende en bestaande ondernemers, om deze positionering in de mate van het mogelijke te respecteren en ze te versterken.’

‘Een versterkte identiteit zorgt immers voor coherentie en duidelijkheid, differentiatie en eenvoud in communicatie en dus meer bekendheid en meer bezoekers, wat ook de bestaande ondernemers ten goede komt.  Het focusgebied is dus een afgebakend gebied waarbinnen we een meer proactieve houding willen aannemen op twee vlakken: proactief leegstandsbeleid met een aanhouding van leegstandsheffing en optimaliseren van de belevingswaarde.’

Oppositiepartij OpenVLD wil dat er meer parkeerplaatsen komen in het centrum. Hiervoor denken ze aan een ondergrondse parking en rotatie-parkeren. Parkeren voor minder dan drie uur moet gratis kunnen, zoals dat nu al het geval is. De liberale partij vraagt ook bredere voetpaden aan de Mechelsesteenweg. (EM)