Coronasteun versterkt aanbod geestelijke gezondheidszorg en strijd tegen kinderarmoede in Lier

Naar aanleiding van de coronacrisis ontving OCMW Lier een eenmalige subsidie van de Vlaamse overheid van 83.907,57 euro in functie van versterking van het lokaal armoedebeleid.

Met een deel van het budget wil Stad en OCMW Lier de lokale strijd tegen kinderarmoede opvoeren. De gevolgen van de coronacrisis zijn, met name voor kwetsbare gezinnen, zeer voelbaar, zeker ook voor kinderen binnen het gezin. De begeleiding van gezinnen in armoede kan intensiever worden uitgevoerd, evenals de samenwerking met het onderwijs om preventief op te treden bij signalen over armoede. Dit biedt bovendien kansen om gezinnen in armoede die door de coronacrisis getroffen worden, actiever op te sporen, de huiswerkondersteuning aan huis (i.s.m. ARKTOS) verder uit te bouwen, en specifieke ondersteuningsmaatregelen ten aanzien van gezinnen (digitale ondersteuning, onderwijscheques,…) gerichter in te zetten.

In de tweede plaats wordt een deel van de middelen ingezet ter versterking van het aanbod rond geestelijke gezondheidszorg. Concreet wordt  een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met CGG De Pont waardoor gedurende een jaar een psycholoog gedurende enkele uren per week aan de slag kan bij de sociale dienst van het OCMW. Na verwijzing door het OCMW kunnen dus mensen die nood hebben aan een kortdurig psychologisch consult bij hem/haar terecht. De impact van de coronacrisis op de geestelijke gezondheid van mensen is immers zeer reëel. Daarnaast biedt deze psycholoog ondersteuning aan het maatschappelijk werk van het OCMW.

%d bloggers liken dit: