De ‘afgebroken brug’ wordt mogelijk opnieuw aangelegd in Mortsel

MORTSEL – Acht partijen voor een politiek debat, georganiseerd door de woon- en milieuraad: het lijkt wat van het goede teveel maar dankzij een ervaren moderator (VRT-radioman en Mortselnaar Mark Van de Looverbosch) en niettegenstaande het publiek in zaal ’t Parkske hoofdzakelijk uit supporters bestond, bleef het een waardige vertoning. Uiteraard kunnen we niet uitgebreid ingaan op de inhoud ervan maar een aantal opmerkelijke punten pakken we er toch even uit: zo zou de ‘afgebroken brug’ mogelijk terug worden aangelegd.

Livia Moreau (Open VLD) bracht het ter sprake. ‘Samen met Open VLD Wilrijk hebben wij een plan opgemaakt om een Park Spoor Zuid te maken. Hierbij zouden we dan een nieuwe fietsbrug aanleggen op de plaats waar de oude – in de volksmond: ‘afgebroken’ brug – stond.’ De plannen zijn niet nieuw. In 1974 werd de brug op het kruispunt Militaire Baan-Antwerpsestraat ontmanteld. De brug was overbodig geworden omdat er geen treinen meer passeerden. Toen al doken er plannen op om er een fiets- en wandelpad te construeren. Vorig jaar kwamen die opnieuw boven water. Burgemeester Erik Broeckx (N-VA): ‘De aanleg is duur. Daarom hopen wij dat de provincie werk maakt van een fietsostrade tussen Wilrijk en Deurne.’ Schepen Steve D’Hulster (sp.a): ‘Wij zien liever een fietspad langs de berm dan op een brug. Het kan toch niet de bedoeling zijn om van elk stukje groen een park te maken.’

Fort 4 is één van de best bewaarde van alle Brialmontforten. Mark Schampaert (Vlaams Belang): ‘Het huidige bestuur heeft geen enkele inspanning gedaan om het op te frissen. Het staat daar te verrotten.’ Broeckx:’Via de Vlaamse Overheid zijn wij in een renovatieproject gestapt voor het Reduit. Volgend jaar wordt het dak eraf gehaald. Dan gaan we een pareltje van een fort krijgen, mede dankzij de investeringen van Participatiemaatschappij Vlaanderen en Kempens Landschap. De werken zullen vier tot vijf jaar duren. Nadien zal er worden bekeken hoe het zal worden geëxploiteerd en onderhouden.’ Michiel Hubeau (Groen): ‘Leuk om dit te horen maar er dient dringend iets te worden gedaan aan de waterkwaliteit van de vijver. We moeten onderzoeken hoe we het water opnieuw kunnen laten stromen.’ Ward Coenegrachts (PVDA): ‘Ik hoop in ieder geval dat in dit dossier de Mortselnaar écht zal worden bevraagd en geen plannen zal krijgen voorgeschoven die eigenlijk al onherroepelijk zijn.’ Danny Van Clapdurp (Mortsel Leeft!): ‘Ons Fort is inderdaad het best bewaarde. Jammer dat we geen steun krijgen van de overheid zonder dat daar iets moet tegenover staan, zoals het inplanten van een hotel of wat dan ook.’ Livia Moreau: ‘De provincie heeft alvast al heel wat voor de forten gedaan.’

En dan ging het uiteraard ook over de Antwerpsestraat, volgens Mark Schampaert ‘één van de lelijkste winkelstraten van de provincie.’ Art Kennis (CD&V), Erik Broeckx en Livia Moreau (‘De handelaars klagen dat ze nooit iemand van de stad te zien krijgen’) pleitten voor een winkelmanager. Art Kennis: ‘Het laden en lossen moet beperkt blijven.’ Steve D’Hulster: ‘Ik ben tegen een manager. Hierdoor gaan we geen vooruitgang boeken. Ook een omleidingsweg is geen oplossing.’ Ward Coenegracht: ‘Doe zoals in Zwijndrecht en maak het openbaar vervoer gratis.’ Erik Broeckx: ‘Vanaf het moment dat het Antwerpse Vélo-project elektrische fietsen aanbiedt, willen wij daar mee instappen. Er moeten meer treinen komen en het gebruik van deelauto’s moet worden gepromoot. Maar indien er iets gebeurd op de ring zal ook het zwaar vervoer Mortsel blijven gebruiken om de files te ontvluchten.’ (EM/Foto Erfgoed Mortsel)

 

%d bloggers liken dit: