‘De Vlinderkens’ uit Edegem zet zich al 60 jaar in voor bijzondere jeugdzorg

EDEGEM – Begeleidingscentrum De Vlinderkens is een kleinschalige organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg. In 1958 werd vzw Onze Thuis opgestart in Berchem. Sinds 1965 vindt men onderdak in een oud herenhuis aan de Hovestraat in Edegem, waar op de voorgevel de sculptuur stond van een vlinder. Vandaar de nieuwe naam.

Directeur Mark Fonteyn wil vooreerst een groot misverstand uit de wereld helpen. ‘Heel veel mensen denken dat in de bijzondere jeugdzorg alleen maar jongeren zitten die iets verkeerd hebben gedaan. Dit is helemaal niet waar. Dat is maar een heel klein onderdeel. In onze leefgroep verblijven kinderen van twaalf tot achttien jaar, die ofwel het slachtoffer zijn geworden van verwaarlozing of mishandeling binnen het gezin of wiens ouders – al dan niet tijdelijk – niet bij machte zijn om de kinderen een veilige opvoedingssituatie te bieden. De meeste mensen zien hun kinderen wel degelijk doodgraag. Vaak gaat het om conflicten die in elk gezin voorkomen maar waar mensen niet meer in staat zijn om de complexe problemen zelf als gezin op te lossen. Wanneer je als gezin met een cocktail van tegenslagen te maken krijgt, dan kan de jeugdrechter weleens beslissen om kinderen weg te nemen bij de ouders en dan komen ze bij ons terecht. Ook wanneer ouders zich spontaan aanbieden met de melding dat ze niet voor hun kinderen kunnen zorgen, kunnen ze in de Vlinderkens terecht.’ Momenteel verblijven er elf jongeren bij De Vlinderkens ‘In principe moeten die tussen de twaalf en achttien jaar zijn maar er zijn uitzonderingen – de jongste is negen – en er kan een verlenging worden aangevraagd tot twintig jaar. Bij ons verblijven kinderen uit de regio Antwerpen – Lier – Mechelen – Boom – Rupelstreek.’

Het belangrijkste is dat men bij De Vlinderkens de band met de familie niet verbreekt. ‘Niet alleen met vader of moeder, ook met de grootouders, nonkels en tantes, vrienden, verantwoordelijken van de sport- of jeugdclub,… Dat zorgt soms voor ophelderingen. Zo vertelde onlangs een grootmoeder dat ze 40 jaar geleden was misbruikt. Dat maakte meteen heel wat duidelijk, ook voor haar dochter. We proberen een gewone gezinssituatie te creëren waar de ene jongere wil voetballen, de andere naar de scouts gaat en nog een andere gewoon niets doet. Naast begeleidingen vanuit een verblijf, zijn er nog dertien gezinnen die thuis worden begeleid. Die hebben dan kinderen van nul tot achttien jaar.’ In het totaal werken er achttien personeelsleden. ‘Maar we hebben ook steungezinnen en een hoop vrijwilligers zoals een klusjesman, kookmadammen, de Landelijke Gilde, de lions club en iemand die elke dinsdag bijles komt geven. Nu zijn we nog op zoek naar een IT-er.’ Mark sluit af met een mooi verhaal. ‘We hadden een jongen die op zijn twaalfde bij ons was beland. Zijn vader was dakloos en aan de drank. Zijn moeder kreeg kanker en stierf. Bij zijn tante en grootmoeder kon hij om diverse redenen niet terecht. Daarop besloot de vader om zich te laten behandelen. Wij zorgden dat de jongen schoolliep en tegelijkertijd kon gaan werken. Na vijf jaar is hij bij zijn vader gaan wonen. We zijn nu twee jaar verder en alles verloopt naar wens, al geef ik toe dat het niet altijd succesverhalen zijn.’ Meer info op www.devlinderkens.be.

*De Vlinderkens organiseren op vrijdag 7 december ‘De Warmste Winterbar’ op het terrein van de 28ste Maria Regina gidsen aan de Kontichstraat 92 in Edegem met een jenever- en sapbaravan, happy hour van 17 tot 18 uur en om 21 uur een muzikale verrassing. (EM)

%d bloggers liken dit: