Digitale infovergadering over de dreef op maandag 3 mei

Eigenaar Reynald Moretus heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vellen van alle bomen (met uitzondering van vijf linden) en het aanplanten van nieuwe bomen in de Holleweg, het deel tussen het Doornstraatje en de Vredeborgstraat. Om alle inwoners hierover te informeren, organiseert hij met adviesbureau Landmax op maandag 3 mei om 20 uur een digitale infovergadering.

De dreef in Boechout behoort tot het beschermd cultuurhistorisch landschap rond het Hof van Boechout. Het is een geliefde plek voor alle inwoners, die er vaak wandelen of sporten.
Toch duiken er de laatste jaren problemen op. Er zijn al bomen omgevallen en soms vallen er takken naar beneden. Daarnaast staat een aantal bomen te dicht bij de NAV0-kerosineleiding die onder de dreef loopt.

Eigenaar Reynald Moretus heeft Landmax, een adviesbureau voor bos- en natuurontwikkeling, onder de arm genomen om tijdens een infovergadering zijn aanvraag tot omgevingsvergunning toe te lichten.
Omwille van de coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats via Microsoft Live Events.


Link op
www.boechout.be

Deelnemers vinden op maandag 3 mei, vanaf 18 uur, de link naar de vergadering op de homepagina van www.boechout.be. Door de link aan te klikken, komen ze automatisch terecht bij de vergadering.
Ze hoeven geen Microsoft-account te hebben. Wie graag de link van de vergadering op voorhand in zijn mailbox wil ontvangen, kan op de gemeentelijke website het e-formulier invullen. De vergadering start om 20 uur.

Tijdens de vergadering is het mogelijk om vragen te stellen. Reynald Moretus en een medewerker van het adviesbureau Landmax zullen ze tijdens de infovergadering beantwoorden.
Vragen mogen ook op voorhand worden doorgegeven aan de gemeente via het e-formulier op de website, via communicatie of op 03 460 06 54.

De gemeente plaatst achteraf de powerpointpresentatie en het verslag van de vergadering op www.boechout.be. Wie niet over een computer beschikt, kan de informatie opvragen via 03 460 06 54.

Alle informatie over de dreef en het e-formulier is te vinden op www.boechout.be/dreef.

%d bloggers liken dit: