Doe meer met je budget dankzij de Opstap-pas in de gemeente Hemiksem

De gemeente Hemiksem wil haar inwoners met een beperkt inkomen extra steunen om hen de kans te geven aan verschillende activiteiten te kunnen deelnemen. Zo willen we hen ook stimuleren om deel te nemen aan culturele, sportieve en ontspannende initiatieven van de gemeente of IVEBICA. Ook inschrijvingen in sportclubs vinden we een belangrijk gegeven dat voor iedereen haalbaar moet kunnen zijn zeggen ze in Hemiksem. Ook ondersteuning op financieel gebied bij kinderopvang en schoolactiviteiten willen we ook bespreekbaar maken. Daarom hebben we de “Opstap-pas” gecreëerd, bedoeld voor mensen met een beperkt inkomen. Die inkomensgrens baseren we op de recentste Europese armoedegrens.

Kandidaten voor de Opstap-pas moeten hun gezinsinkomen bewijzen aan de hand van recente en officiële documenten. De medewerkers van onze sociale dienst kunnen je daarbij helpen. Daar dien je de Opstap-pas ook aan te vragen via opstappas@hemiksem.be of telefonisch via 03 288 26 80.

Een online aanvraagformulier, het reglement en alle info hierover is beschikbaar op onze website. De pas kan je gedurende het hele jaar aanvragen. De Opstap-pas is gratis en telkens geldig van april tot en met maart van het volgende jaar. De pas geeft in de meeste gevallen een korting, wat wil zeggen dat je zelf ook nog een deel zal moeten betalen.

Wanneer je in aanmerking komt voor de Opstap-pas krijgen al je gezinsleden een persoonlijke pas. Enkel bij verlies zal je een nieuwe pas krijgen aan de prijs van €2. De Opstap-pas kan je gebruiken bij diverse organisaties en/of activiteiten in de gemeente. Een overzicht daarvan ontdek je op de gemeentelijke website van Hemiksem. Een uitgebreide folder over dit alles en met alle kortingen is binnenkort ook beschikbaar via de sociale dienst, bibliotheek en Tochtgenoten.

%d bloggers liken dit: