Dorpslijst Sander vraagt meer ambitie voor klimaat, natuur en het welzijn van de inwoners

Dit meerjarenplan van Open VLD en N-VA geeft ons de kans om duidelijk te maken wat het verschil is tussen een bestuur mét of zonder dorpslijst Sander. Dat doen we in zeven punten.

  1. Dit budget heeft een overschot 1 miljoen euro in 2025. Bovendien laat onze gemeente ruim vier miljoen euro tegoeden vanwege de Vlaamse overheid schieten door niet te reageren tegen de oneerlijke verdeling van de compensatiemiddelen op de responsabiliseringsbijdrage. Er is volgens ons bijgevolg heel wat meer mogelijk, bovenop de geplande acties.
  2. Het patrimonium moet grondiger onderhouden worden. Sportsite de Nachtegaal, de academie, en de scholensite Abraham Hans worden slechts minimaal aangepakt. De renovatiekosten worden gewoon naar de toekomst doorgeschoven. De energiefactuur neemt ondertussen toe en dit terwijl investeringen in de energie-efficiënte van gebouwen een onderdeel is van een actief klimaatbeleid én een besparing op termijn.
  3. Het gebouw De Ploeg op het Sint-Jansplein dreigt dé gemiste kans van deze bestuursperiode te worden. Ondanks de vele suggesties die de adviesraden hiervoor deden, wil het gemeentebestuur De Ploeg uitbesteden of zelfs verkopen. De historische waarde van het gebouw, de unieke locatie met de mogelijke interactie met de bib en het cultuurpunt, het museum en het seniorenlokaal en de samenhang met het plein dat wel aangepakt wordt, maakt van de Ploeg één van de grote opportuniteiten van deze legislatuur. Die opportuniteit dreigt verloren te gaan.
  4. Dorpslijst Sander wenst meer natuur én biodiversiteit in Kontich. Aankoop van een deel park verwelkomen we, maar dit is enkel een status quo. Onze eis blijft om méér natuur en bos te creëren en actief in te zetten op de kwaliteit van de open ruimte en de biodiversiteit: de ambitie van 1m² natuur of bos/inwoner/jaar wordt verlaten door dit bestuur. Er zijn géén concrete plannen voor extra natuur waardoor de lokale klimaatacties veel te beperkt blijven. Nochtans dringt te tijd en is een versnelling nodig!
  5. We willen het welzijnsbeleid versterken. Naast de werking van den Alf in Kontich Kazerne en de ruimte in het centrum waar de sociale kruidenier zal gevestigd worden, moet de buurtgerichte zorg nog meer worden uitgebouwd, ook in Waarloos en in Sint Rita wijk of tuinwijk. Bijzonder van belang voor de groep senioren, die sterk zal toenemen de volgende 5 jaar. Voor de jongsten willen we meer kinderopvang, niet enkel in het centrum maar in de verschillende wijken. In de armoedebestrijding is het betaalbaar wonen essentieel. Over de uitbreiding van het aanbod sociale woningen is het meerjarenplan te vaag. Dorpslijst Sander doet concrete suggesties zoals een huursubsidie voor wie op de wachtlijst staat, en een voorstel om de Romeosite in te zetten voor sociale huisvesting.
  6. Inspraak vanuit de bevolking is nog een troef die het bestuur onvoldoende uitspeelt. Vele vragen van adviesraden blijven onbeantwoord: een jeugdopbouwwerker, invulling van De Ploeg, alternatieven voor een ondergrondse parking, meer klimaatadaptatie en meer natuur, over het behalen van het Bindend Sociaal Objectief, verdere uitbouw van een sterk lokaal mondiaal beleid, en meer aandacht voor mensen met een beperking.
  7. Ten slotte vragen we meer aandacht voor àlle sporters en voor àlle vrijetijdsbeoefenaars, ook als ze niet bij een club of een vereniging zijn aangesloten.

 

De Raadsleden van Dorpslijst Sander namen elk het woord op de gemeenteraad omtrent onze aandachtspunten

Veerle Van Dyck, als voorzitter

Joost Fillet, als fractieleider

Marjan De Nayer, als woordvoerder welzijn

Nele Van der Spiegel, woordvoerder patrimonium

Wim Annaert (verontschuldigd), woordvoerder natuur, milieu en klimaat

 

Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

 

 

%d bloggers liken dit: