Drie Mortselse scholen krijgen subsidies voor extra plaatsen in de eerste graad

Door de groei van het leerlingenaantal in het secundair onderwijs, is in Vlaanderen en Brussel een inhaalbeweging in schoolcapaciteit nodig. Een wetenschappelijke studie in opdracht van de Vlaamse regering heeft de noden tot het schooljaar 2024-2025 in kaart gebracht. Zo kunnen gemeenten, steden en scholen beter plannen en op lange termijn werken. Onderzoekers verwachten de komende jaren een tekort van 58.500 plaatsen in het secundair onderwijs tegen het schooljaar 2024-2025. Drie Mortselse scholen krijgen samen 1.689.000 euro subsidies om snel bijkomende plaatsen in de eerste graad (1e en 2e middelbaar) van het secundair onderwijs te realiseren. Dit is goed voor 232 extra plaatsen. Het GTI, Go! Atheneum Mortsel en KaSo Mortel zijn de scholen die op extra middelen mogen rekenen van de Vlaamse regering.

Het GTI, voluit het Gesubsidieerd Technisch Instituut, krijgt 251 830 euro toegewezen. Dit komt overeen met 50 extra plaatsen. KaSo Mortsel mag rekenen op 359 889 euro, wat overeenstemt met 62 extra plaatsen. En het Go! Atheneum Mortsel tot slot, krijgt voor1 077 281 euro aan extra capaciteitsmiddelen, goed voor 120 extra plaatsen. Lokaal bestuur Mortsel coördineerde het toewijzen én verdelen van deze middelen, in opdracht van de Vlaamse overheid, en is uiteraard ontzettend blij met deze extra capaciteitsmiddelen voor het secundair onderwijs. Met de geplande bijkomende plaatsen hopen we alvast de volgende jaren op een duurzame manier de capaciteitsdruk inzake schoolinfrastructuur op te vangen vertelt Onderwijscoordinator in Mortsel Sigrid Jaeken.

%d bloggers liken dit: