Dringende noodzakelijke herstellingswerken in de Matenstraat en Pierstraat te Niel/Aartselaar

Maandag 16 september starten in opdracht van het gemeentebestuur van Niel 2019 in de Matenstraat/Pierstraat dringende wegenwerken. Namelijk het vervangen van enkele betonplaten in het wegdek.

Omdat de huidige staat van de betonplaten (dwarsgroeven, putten,…) een gevaar vormt voor de gebruikers ervan, werd er om veiligheidsredenen beslist, deze zo snel mogelijk te vervangen.

Tijdens de werken zal het verkeer geregeld worden d.m.v. verkeerslichten.

Deze verkeerslichten zullen geplaatst worden aan het begin van de werfzones (Pierstraat/Matenstraat alsook op het kruispunt ’s Herenbaan-Koekoekstraat.)

Voor het verkeer komende van de N171 wordt een wegomlegging voorzien via de Tunnelweg-Boomsestraat-Kwaede Wielstraat-Landbouwstraat-Uitbreidingsstraat. Dit om het kruispunt ‘s Herenbaan-Koekoekstraat te ontlasten.

De werken zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden worden ze op 7 oktober 2019 beëindigd.

Concrete planning:

Maandag 16 september start aannemer DCA met :

  • het opbreken van de betonvakken
  • het vernieuwen van de fundering
  • het storten van de betonvakken.Gelieve hierbij rekening te houden dat er gedurende deze periode de nodige hinder zal zijn naar bereikbaarheid van de woningen. Daarom vragen we gedurende deze periode buiten de werfzone te parkeren. 

Praktische informatie:

Aannemer: DCA

Openbaar vervoer:

Geen verandering.

Huisvuilophaling:

Voor de bewoners die ter hoogte van de werken wonen, willen we vragen restafval, GTF bak, PMD, papier en karton naar de zone voor de werken te brengen. Dit om te vermijden dat de wagen de verkeerslichtwerking verstoort, tijdens de ophaling op de voorziene dagen.

We beseffen dat deze werken heel wat hinder kunnen teweegbrengen. Zeker gezien de al grote verkeershinder door andere werkzaamheden, zoals die van Aquafin op de N177 (zijrijbaan van de A12). Maar deze werken kunnen jammer genoeg niet langer uitgesteld worden. Een aantal woningen liepen al schade op door het slecht wegdek. We hopen te kunnen rekenen op uw begrip. De aannemer zal er alles aan doen om dit tot een minimum te beperken.

Voor alle vragen i.v.m. bereikbaarheid, leveringen en laatste planning, kan u steeds de werfleider contacteren via mail ombudsdienst@dca.be of telefonisch tel 014 62 22 11.

%d bloggers liken dit: