Droogteschade land- en tuinbouwbedrijven aangeven kan nu ook in de gemeente Borsbeek

BORSBEEK – Heb je als land- of tuinbouwer gronden in Borsbeek en hebben je gewassen schade geleden door de uitzonderlijke droogte van de laatste weken? Meld ons dit dan ten laatste op 17 augustus 2018 zegt men in de gemeente Borbeek. Deze schade aangeven kan via een aangifteformulier die je kan downloaden via de gemeentelijke website. Nadien kan je dit formulier dan inzenden per mail naar communicatie@borsbeek.be, of per post naar het college van burgemeester en schepenen aan de Robianostraat 64 te 2150 Borsbeek. De gemeentelijke schattingscommissie komt op 20 augustus 2018 bijeen voor een voorlopige schadevaststelling. De commissie controleert dan bij alle ingediende schadegevallen of de schade veroorzaakt is door de droogte. Net vóór de oogst komt de schattingscommissie eventueel een tweede maal bijeen om de definitieve schade vast te stellen. De droogte in 2018 is momenteel nog niet erkend als ramp. Toch is het belangrijk om nu al de nodige voorbereidingen te treffen. Geef daarom schade aan gewassen en teelten aan sluit men af in de gemeente Borsbeek. Meer info is ook te vinden op de website www.vlaanderen.be/landbouw.