Edegem lanceert steunpakket voor jeugd-, cultuur- en sportverenigingen

Door de coronamaatregelen moesten verenigingen heel wat activiteiten annuleren. Bovendien kan de jaarmarkt in zijn klassieke vorm, na het inwinnen van de nodige adviezen bij onze experten, niet plaatsvinden. Beide zorgen ervoor dat de Edegemse verenigingen heel wat inkomsten verloren zien gaan. Met de subsidie van 258 000 euro van de Vlaamse overheid zal lokaal bestuur Edegem de sectoren cultuur, sport en jeugd in onze gemeente die schade hebben geleden door de coronacrisis ondersteunen. “Met inbreng van de gemeenteraadsleden werkten we een concreet en gefaseerd driestappenplan uit dat onze verenigingen een stevige duw in de rug zal geven”, vertelt een vastberaden burgemeester Koen Metsu.

Lokaal bestuur Edegem toont dat ze als één organisatie achter haar verenigingen staat en zal alle jeugd-, cultuur-, en sportverenigingen met als uitvalsbasis Edegem financieel bijspringen. Het Edegems relanceplan voor de verenigingen bevat drie fases: het recupereren van covid-gerelateerde kosten, een jaarmarktvergoeding en de eigen gemeentelijke subsidie die sneller zal worden uitbetaald.

“In de eerste plaats betalen we met de subsidies de kosten terug die onze verenigingen door dit virus opliepen. We doen dit met een vergoeding op basis van het aantal leden en aan de hand van enkele bewijsstukken”, gaat Metsu verder. Een vereniging met bijvoorbeeld meer dan 80 leden, kan een maximale bijdrage van 1 000 euro aanvragen.

Jaarmarkt light

Tijdens het eerste weekend van september vindt traditiegetrouw de jaarmarkt van Edegem plaats, maar wegens de coronamaatregelen zal de jaarmarkt er niet hetzelfde kunnen uitzien. “De afgelopen weken zijn we samen met het jaarmarktcomité druk in de weer geweest om onze inwoners toch aantrekkelijke alternatieven te bieden en er in Edegem een bruisend weekend van te maken. Er zal alvast zeker een kermis staan voor onze jongste inwoners. De rommelmarkt vervangen we door een garageverkoop over heel Edegem. Tot slot zullen er nog een aantal kleinere activiteiten zijn die dit feestweekend extra opluisteren. Zodra ons programma concreet is, zullen we hierover uitgebreid communiceren”, vertelt schepen voor evenementen Koen Michiels.

“In een tweede fase van het relanceplan zullen wij het restbedrag van de Vlaamse overheidssubsidies verdelen over de Edegemse jaarmarktverenigingen. Tot slot zullen onze erkende verenigingen hun jaarlijkse lokale subsidie sneller uitbetaald krijgen dan anders. We reserveren voor hen het gebruikelijke budget”, legt burgemeester Koen Metsu uit. “Met dit driestappenplan lanceren we een bemoedigend signaal voor al onze verenigingen om met het volste vertrouwen de heropstartfase van het post-coronatijdperk aan te vangen.”

De erkende Edegemse verenigingen zullen spoedig aanspraak kunnen maken op deze financiële steun. Alle modaliteiten worden eerstdaags gepubliceerd op www.edegem.be.

%d bloggers liken dit: