Edegem vergroent zijn straten voor minder

Alle vele jaren zet lokaal bestuur Edegem in op het stelselmatig vernieuwen van de voetpaden. ‘‘Aannemer D’Hollander vernieuwt dit jaar verschillende voetpaden in Edegem, goed voor een totale investering van meer dan 1 000 000 euro. Dit najaar zijn ook de Molenveldlaan en de Ten Boschstraat aan de beurt’’, vertelt schepen voor openbare werken Philippe Muyters.

‘‘In kader van het klimaat wordt het voetpad voor een groot deel onthard en vervangen door gras. Door ontharding wapenen we ons tegen klimaatverandering en steeds extremere periodes van regen en droogte. Door water ter plaatse te infiltreren, verlagen we de druk op de riolering en vullen we de grondwaterreserves aan’’, gaat hij verder. ‘‘Verbazend genoeg moet hier nog steeds een vergunning voor worden aangevraagd.’’

Lokaal bestuur Edegem draagt hiermee zijn figuurlijk steentje bij aan het project ‘‘Vlaanderen breekt uit’’ van minister van omgeving Zuhal Demir. Zij maakt in het kader van de Blue Deal 15 miljoen euro vrij om mee te investeren in de meest ambitieuze lokale initiatieven. Ook zij is verbaasd dat men hier een vergunning voor moet aanvragen. Minister Demir zal daarom de nodige actie ondernemen om na te gaan hoe dit proces kan gefaciliteerd worden.

%d bloggers liken dit: