Edegemse ‘helden’ hijsen SDG- en vredesvlag op maandag 17 september

EDEGEM – De gemeente Edegem laat op maandag 17 september om 18 uur op het Gemeenteplein twee vlaggen hijsen: die van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de Vredesvlag. Schepen Jeroen Van Laer (Groen): ‘Enkele duurzame lokale helden krijgen die eer. Het gaat om vrijwilligers van het Repair Café, het Deeldepot 2650 en de vrijwilligers van de Edegemse Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit. Samen met hen is iedereen welkom om de derde verjaardag van Agenda 2030 van de Verenigde Naties mee te komen vieren op het Gemeenteplein.’

Burgemeester Koen Metsu (N-VA): ‘Het is ook de aftrap van de campagne ‘De week van de Duurzame Gemeente’, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Die campagne loopt van 18 tot en met 25 september. De internationale dag van de Vrede valt daar met 21 september netjes in en uiteraard verdient dat ook extra aandacht. Edegem is, samen met negentien andere gemeenten – waar ook Kontich toe behoort -, pilootgemeente in het traject van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG). De VVSG begeleidt die groep van twintig. Edegem kreeg naar aanleiding van de eerste verjaardag van het traject een positieve evaluatie.’

Het Repair Café is een vrijwilligersinitiatief dat wil helpen om de afvalberg te verkleinen, mensen samenbrengen en bijdragen aan een duurzame(re) samenleving. Op het Repair Café zijn vrijwillige handige Harry’s, elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers aanwezig, die samen met de bezoekers aan de slag gaan. Men kan er een kop koffie of thee komen drinken, tips krijgen, bijleren en een handje toesteken.

Deeldepot 2650 stelt zich tot doel bij te dragen aan een maatschappij die is gericht op duurzaamheid, menselijke noden en een efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen. Ze doen dat door een deelinitiatief voor materialen uit te baten, gericht op particulieren en non-profit verenigingen, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Via het Deeldepot kunnen mensen geld besparen en toch toegang hebben tot kwaliteitsvolle spullen en gereedschap. Deeldepot 2650 stelt zich tevens tot doel een ontmoetingsplek te zijn voor de ruimere buurt rond het delen, gebruiken en hergebruiken van materialen. Door middel van buurt-ondersteunende activiteiten willen ze mensen samenbrengen om op die manier het gemeenschapsgevoel te versterken en de zelfredzaamheid van mensen te vergroten.

De Edegemse Gemeentelijke Raad Internationale Solidariteit (EGRIS) is een koepel van alle plaatselijke verenigingen en geïnteresseerde burgers die rond internationale solidariteit werken. Ze sensibiliseren de Edegemse bevolking, geven advies inzake internationale solidariteit aan het gemeentebestuur, waken erover dat gemeentebestuur voldoende aandacht heeft voor internationale solidariteit, stimuleren de samenwerking met plaatselijke organisaties en (advies)raden in en buiten de gemeente, organiseren gezamenlijke acties met de verschillende verenigingen aangesloten bij EGRIS en bieden vorming aan voor verenigingen aangesloten bij EGRIS en geïnteresseerde burgers .

Van Laer: ‘Van 18 tot en met 25 september organiseert de VVSG bovendien de week van de duurzame gemeente. Edegem en de andere pilootgemeenten werden gevraagd een voortrekkersrol op te nemen. Beide vlaggen hijsen, biedt een mooie kans om het geleverde werk qua duurzaamheid aan de inwoners te tonen.’ (EM)