Eerste boom aangeplant van klimaatbos aan de Luitersheide in Lint

LINT – De gemeente Lint kocht begin dit jaar enkele weilanden aan de Luitersheide voor een bosuitbreiding. Vandaag maandag werd de eerste boom, een eik, aangeplant in dat klimaatbos dat ook een trage weg, een speelweefsel en een amfibieënpoel zal krijgen.

Schepen Hans Verreyt (Groen/links op de foto): ‘Het bestuur heeft ervoor gekozen dat dit nieuwe bos een klimaat- en een speelbos zal worden. Voor dit bos, dat aansluit bij de bossen van het OCMW van Lier, hebben we een samenwerking met BOS+ Vlaanderen, een organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en in de wereld. Zij hebben het bosplan opgemaakt en vonden met Eandis een sponsor.’

Het bos is gelegen naast de fietsostrade. In samenwerking met streekvereniging Zuidrand wordt een speelplek ingericht. ‘Dankzij het Europees subsidieproject ‘Nature Smart Cities’ kan er 21 000 euro worden geïnvesteerd in een trage weg die op het oostelijk deel van het terrein langs het bos zal worden aangelegd. Verder is er ook steun vanuit Interreg, de provincie en het agentschap Natuur en Bos, net als van Land van Reyen. Het is trouwens op vraag van Natuurpunt Land van Reyen dat er een amfibieënpoel in de plannen werd opgenomen. Deze zal op het nattere noordoostelijke deel worden gegraven zodat een nieuwe habitat wordt gecreëerd voor de vele amfibieën die zich in het gebied bevinden. Dit project bewijst dat je ook als kleine gemeente, dankzij het binnenhalen van verschillende subsidies, toch beperkte maar belangrijke investeringen kan doen. Op die manier dragen ook wij een steentje bij tegen de klimaatsverandering. Uiteindelijk zal het de gemeente 75 000 euro kosten. De rest wordt dus gecompenseerd. Er is trouwens een samenwerkingsverband met Kempens Landschap om nog op andere plaatsen in Lint gronden aan te kopen maar dat project ligt nu even stil.’

De trage weg zal aansluiten op het Laarzenpad, dat de Luitersheide verbindt met het Uilenbos in Hove. Tijdens de aanplanting van de eerste boom konden we een reeënfamilie observeren. ‘Dat is ook de reden dat het bos maar gedeeltelijk zal worden opengesteld voor het publiek. Achter de amfibieënpoel zullen de dieren zich in een beschermd gebied bevinden.’

Omdat de bodem voor een stuk drassig is wordt er gedeeltelijk een vlonderpad aangelegd. ‘Als gemeente willen wij de burger zoveel mogelijk bij dit project betrekken. Daarom wordt er op vrijdag 7 en zaterdag 8 december een feestelijk plantevenement georganiseerd. Zowel kinderen van de Lintse scholen, jeugdverenigingen als geïnteresseerde burgers worden dan uitgenodigd om samen de duizenden – zowel grote als kleine – bomen aan te planten. Op deze manier kan Lint meewerken aan het behoud en de uitbreiding van een groene rand rond – en indien het mogelijk is – ook door de gemeente. Dit klimaatbos kan meteen een vertakking worden naar het centrum.’ Met de aanleg van dit bos komt er in de gemeente meteen één hectare aan nieuwe bomen bij.

De streekvereniging Zuidrand werkt in dit verband mee aan nog andere projecten waaronder de aanleg van een vlonderpad in Ter Linden (Edegem) en de spoorwegberm in Kontich. (EM)

 

%d bloggers liken dit: