Engagementsverklaring voor bouw nieuw zwembad in Aartselaar is ondertekend

AARTSELAAR – Met de ondertekening van de engagementsverklaring voor de bouw én exploitatie van het intergemeentelijk zwembad eind maart 2019, bevinden de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel zich op een belangrijk keerpunt. De bestaande zwembaden in Aartselaar en Hemiksem zijn namelijk behoorlijk verouderd en met het oog op de toekomst was een investering meer dan noodzakelijk. Daarom hebben de drie buurgemeenten beslist om samen een nieuw zwembad te realiseren op de terreinen van het sportcentrum de Ark in Aartselaar.

Het zwembad zal in eerste instantie worden ingezet voor schoolzwemmen. Het is namelijk belangrijk dat de scholen uit de betrokken gemeenten aan een voordelig tarief zwemlessen kunnen blijven organiseren, vinden de drie. Daarnaast zal het zwembad ook openstaan voor zwemlessen en activiteiten van sportclubs.

De gemeenten gaven vorig jaar aan IGEAN de opdracht om een haalbaarheidsstudie uit te voeren en de projectregie op te nemen. Belangrijke vereisten in het dossier zijn de maximale toegankelijkheid van het zwembad zodat een integraal zwembad wordt bekomen én de voorbeeldfunctie die het zwembad moet hebben op het gebied van duurzaamheid. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de Design & Build opdracht op zijn einde. Men verwacht midden mei de gunning te kunnen toekennen.

De bouw van het zwembad zal ongeveer elf miljoen euro kosten. Dit bedrag ligt een flink stuk hoger dan de initiële raming omdat een aantal bijkomende vereisten een invloed hebben op de kostprijs, bijvoorbeeld het integreren van een aantal recreatieve elementen en de duurzame bouw en inrichting van het zwembad. Om dit mee te bekostigen hebben de gemeenten samen met IGEAN een subsidiedossier voor bovenlokale sportinfrastructuur bij Sport Vlaanderen ingediend. De gemeenten maken zich sterk dat het intergemeentelijk zwembad een minimale subsidie van 812 500 euro zal verkrijgen.

Na de goedkeuring door de betrokken gemeenteraden, zullen gesprekken worden aangeknoopt met andere gemeenten. Op die manier krijgen ook zij de kans om mee te stappen in dit project. Wanneer alles volgens plan verloopt, zullen de eerste zwemmers eind augustus 2021 in het nieuwe zwembad kunnen

De bouw van het nieuwe zwembad was een verkiezingsbelofte van burgemeester Sophie De Wit (N-VA) van Aartselaar. Eenmaal het nieuwe zwembad er staat, wordt het oude afgebroken en tot bijkomende parking omgevormd. Het Sportzicht wordt zo meer de spil van het sportcentrum, met een veilige toegangsweg voor de zachte weggebruikers.

Aanvankelijk zaten ook de gemeenten Schelle en Rumst mee in het project maar zij haakten af. De drie gemeenten die het project wel doorzetten hopen nu dat ze nog een aantal partners zullen vinden. Op de foto (Toerisme Zuidrand) zie je een beeld van het ‘oude’ zwembad van Aartselaar. (EM)

%d bloggers liken dit: