Extra financiële ondersteuning voor jonge ouders en incontinentie- en stomapatiënten in de gemeente Rumst

Vanaf 1 maart 2021 gebeurt in de gemeente Rumst de inzameling van huisvuil en GFT via een diftarsysteem met containers. Dit wil zeggen dat je afval gewogen wordt en je op basis daarvan betaalt. ”Ouders met jonge kinderen hebben net als stoma- en incontinentiepatiënten te maken met extra afval. Daarom ontvangen zij een bijkomende ondersteuning,” vertelt Geert Van der Auwera, schepen bevoegd voor omgeving in Rumst. “Je kan veel afval vermijden bij je aankopen of door het afval goed te sorteren voor recyclage. Hierdoor kan je je afvalkosten in grote mate zelf in de hand houden. Maar soms is dit niet zo eenvoudig. Als je kleine kinderen hebt met luiers of je ondervindt incontinentie- of stomaproblemen, dan krijg je al vlug een grotere hoeveelheid afval bijeen,” licht Geert toe.

“Een oplossing voor wegwerpluiers voor kinderen is om te kiezen voor herbruikbare luiers. Herbruikbare luiers zijn luiers die wasbaar en meermaals herbruikbaar zijn zodat er minder afval wordt geproduceerd in vergelijking tot wegwerpluiers. Dit vraagt echter een groot engagement van de ouders en we begrijpen dat dit niet voor iedereen en voor elke situatie weggelegd is. De gemeente Rumst wil hieraan tegemoet komen en een ondersteuning geven voor luiers.” Voorheen ontvingen de kersverse ouders bij de aangifte van hun pasgeboren baby op het gemeentehuis afvalzakken. Het diftarsysteem werkt met containers en niet meer met afvalzakken. Het afval in de containers wordt gewogen en op basis daarvan wordt de kost van de afvalinzameling en -verwerking afgetrokken van de persoonlijke diftarrekening. Daarom zullen deze ouders vanaf de invoering van het diftarsysteem kunnen kiezen tussen een éénmalige saldoverhoging van de diftarrekening met 130 euro, of een éénmalige premie van 150 euro op vertoon van de factuur van de aankoop van herbruikbare luiers. Dit laatste is een iets hoger bedrag om op deze manier toch zoveel mogelijk afvalpreventie aan te moedigen. Het bedrag van 130 euro is een omzetting van het bedrag dat eerder voor de afvalzakken stond, omgerekend naar wat dit betekent voor het diftarsaldo. Ook inwoners met incontinentie- of stomaproblemen hebben veel afval dat niet vermeden kan worden. “We ondersteunen hen tevens met een verhoging van het diftarsaldo, sluit de Schepen af in de gemeente Rumst.

%d bloggers liken dit: