Fietsongevallen tussen 2012 en 2016 laten heel wat gemeenten investeren

Fietsongevallen tussen 2012 en 2016 laten heel wat gemeenten in onze zuidrand investeren in fietsaccomodatie.  Toegegeven er wordt de laatste jaren veel meer met de fiets gereden dan vroeger. Het nadeel hiervan is dat er ook jammer genoeg meer fietsongevallen te betreuren zijn. En waren al onze gemeenten in de mooie Zuidrand destijds wel klaar om de stijgende fietsers op een veilige manier door hun gemeente te laten? Misschien niet allemaal, maar daar word nu erg hard aan gewerkt horen we zeggen in onze gemeenten. Uit de cijfers blijkt alvast dat er in heel wat gemeenten de laatste jaren flink is bijgestuurd wat betreft de aanleg van fietspaden. Als we de cijfers van de provincie Antwerpen mogen geloven vielen er bv in de gemeente Kontich en Borsbeek tussen 2012 en 2016 meer gewonden bij fietsongevallen dan elders in onze regio. Maar ook in beide gemeenten vertelt men nu dat er de laatste jaren hard aan gewerkt is hoorden we zeggen bij de bevoegde Schepenen uit deze 2 gemeenten. In Kontich werd met het verkeerscirculatieplan in 2015 heel wat belangrijke fietsroutes van en naar het centrum autoluw gemaakt en dus ook een hele verbetering. En we blijven ook vragende partij voor een verbindingsweg tussen de Mechelsesteenweg en de Prins Bouwdewijnlaan zegt schepen Willem Wevers. En ook aan de oversteek aan het Sint Ritacollega zullen we in de toekomst met een fietstunnel de juiste oplossing vinden. Hetzelfde nieuws in de gemeente Borsbeek waar het gemeentebestuur destijds al acties ondernomen heeft via signalisatieborden aan de Krijgsbaan. Hier is er vooral een probleem met het feit dat de fietsers er op vele plaatsen langer groen hebben dan de voetgangers. Een vraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer zou in de toekomst dit alles moeten verbeteren zegt mobiliteitsschepen Walter Kiebooms. Ook een fietspad in elke richting in de Robianostraat zullen onze fietsers een veiliger gevoel geven zegt men nog in de gemeente Borsbeek waar men zal blijven inzetten op fietsveiligheid. En dan ook natuurlijk de fietsostrades in onze regio waar de fietser veilig kan rijden. Enkel maar te hopen dat de collega fietsers met een elektrische aandrijving hun snelheid in de gaten willen houden en niet zoals soms nu het geval is nog een groter gevaar blijken dan Koning Auto