Fietsstraat én meer parkeerplaatsen in Oude Baan en Schransstraat

De Oude Baan en de Schransstraat worden omgevormd tot fietsstraat. Hiermee combineert het gemeentebestuur de veiligheid van fietsers met een verhoging van het aantal parkeerplaatsen.

“Als gemeentebestuur zijn wij bekommerd om de verkeersveiligheid, zeker voor fietsers. Wij merken dat heel wat autobestuurders in de Oude Baan sneller beginnen rijden, alsof ze reeds door de dorpskern heen zijn. Hierdoor krijgen fietsers een onveiligheidsgevoel,” vertelt Geert Antonio (N-VA), schepen bevoegd voor mobiliteit en openbaar domein.

“Hiervoor zochten we naar oplossingen. Parkeervakken geschrankt organiseren zou de lange rechte rijbaan doorbreken en zo mogelijk de snelheid afremmen. Dit zorgt echter voor een verlies aan parkeerplaatsen omdat er voldoende plaats tussen de geschrankte parkeerzones moet gelaten worden. Vrachtwagens en autobussen zouden immers ook deze slalommen moeten kunnen maken. Bovendien beseffen wij dat er reeds een grote parkeerdruk is in de buurt. Daarom zochten we naar oplossingen die zowel de fietsveiligheid, als de parkeerdruk tegemoet kunnen komen,” vertelt Geert.

“In de Oude Baan en de Schransstraat voeren we een fietsstraat in. Dit betekent dat het verboden is om fietsers in te halen en dat er niet harder dan 30km/u mag gereden worden. Tegelijkertijd zal het aantal parkeerplaatsen stijgen,” vervolgt hij.

Via witte belijning zal de brede rijbaan versmald worden naar 3,50 meter. Dit is nog ruim voldoende voor hulpdiensten en zwaarder verkeer. “De visuele versmalling van de rijbaan beoogt het verkeer af te remmen en het voorbij steken van fietsers onmogelijk te maken. Door deze versmalling creëren we tevens ook een tiental bijkomende parkeerplaatsen aan de overzijde van de rijbaan,” licht hij toe. Deze vakken zullen later met grasdals verhard worden.

Een aannemer zal de belijning uitvoeren. Dit kan nog begin december zijn, maar is niet gegarandeerd wegens weersomstandigheden. Daarom is het ook mogelijk dat dit pas in januari/februari kan uitgevoerd worden. Binnenkort zullen er aankondigingsborden langs de rijbaan verschijnen, opdat iedereen tijdig op de hoogte is van de toekomstige verkeerssituatie. De bewoners van deze straten ontvingen reeds een brief. Op het moment van de effectieve invoering van de fietsstraat zullen de verkeersborden, sensibiliseringsborden en thermoplasten op de rijbaan aangebracht worden. De fietsstraat zal ingaan vanaf de kruising Oude Baan – Tuinwijklaan tot aan de kruising Nieuwstraat – Schransstraat.

%d bloggers liken dit: