Frijthout, het laatste stukje grond dat in privébezit was, is aangekocht door het Kempens landschap

Kempens Landschap heeft in het landschapspark Frijthout onlangs het laatste stukje grond dat in privébezit was, aangekocht waardoor het gebied nu als een aaneengesloten geheel verder ontwikkeld kan worden. Frijthout is een natuurlijk landschapspark met waterbuffering in de noordoostelijke hoek van Hove op de grens met Boechout en Mortsel. In 2018 werd het opengesteld voor het publiek. De gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, Jan De Haes geeft meer uitleg : “ Het is evident dat het Kempisch landschap zich hiermee bezighoudt.  . Frijthout is wel degelijk het brongebied van de Koude Beek , die doorheen de gemeenten Hove, Mortsel en Borsbeek loopt. We willen zeker de inwoners uitnodigen om deze groene plekken te herontdekken.” “Door de goede samenwerking met de gemeentes, konden we het voortbestaan van Frijthout zeker veilig stellen. . Het volgende was voorzien : de aanpassing van de loop van de Koude Beek, de inrichting van fiets- en wandelpaden en de aanleg van een speelzone, een boomgaard, twee hondenlosloopweiden en extra bos . Sinds juni  vonden heel wat wandelaars en fietsers de weg naar het nieuwe park. .Aanpassingswerken waren daarvoor niet mogelijk, daar het gebied in handen was van verschillende private eigenaars.

“In de vallei van de Koude Beek kan je nog enkele stukken natuur terugvinden. Met Kempens Landschap kochten we al verschillende gronden aan langs de beek om deze samen met de gemeenten en de provincie Antwerpen landschappelijk op te waarderen.   “Door een goede samenwerking konden we de toekomst van Frijthout veilig stellen en gingen de  geplande inrichtingswerken van start. Op het programma stonden de aanpassing van de loop van de Koude Beek, de inrichting van fiets- en wandelpaden en de aanleg van een speelzone, een boomgaard, twee hondenlosloopweiden en extra bos. Het landschapspark werd in juni 2018 officieel geopend”, aldus de trotse burgemeester Koen Volckaerts. “

Het park is al een tijdje geopend voor het publiek. Een perceel van zo’n 1,5ha was nog steeds privaat bezit.. Om ook dit laatste stukje bij te voegen, kocht Kempens Landschap het perceel onlangs aan. “Door deze laatste aankoop, is Frijthout nu een geheel. We gaan ook dit natuurpareltje verder inrichten, en een natuurlijke biotoop samenstellen, om dit perceel ook volledig tot zijn recht te laten komen. “

 

Foto: Hove.be

%d bloggers liken dit: