Gemeenschapswachten, veldwachters en politie bundelen krachten tegen overlast

Overlast manifesteert zich in verschillende vormen. Van foutparkeren tot lawaaihinder, vandalisme en sluikstorten, het heeft allemaal met elkaar gemeen dat het schadelijke gevolgen heeft voor de openbare veiligheid en gezondheid. Niet in het minst is het een doorn in het oog van vele inwoners. In de gemeente Rumst bundelen politie, gemeenschapswachten en veldwachters de krachten tegen dit fenomeen.

 

Eerst en vooral moeten we uiteraard allemaal zelf de regels naleven. Wanneer dit in bepaalde gevallen niet gebeurt, treedt er handhaving in werking. “Daarvoor zet het lokaal bestuur in op een gebundelde aanpak: de politie, de gemeenschapswachten en de veldwachters,” vertelt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

 

Gemeenschapswacht informeert, sensibiliseert en stelt inbreuken vast

 

Op de gemeenteraadszitting van 28 januari wordt officieel de gemeenschapswacht aangesteld. Een gemeenschapswacht staat, zoals het woord het zelf zegt, midden in de gemeenschap en zorgt mee voor een veilige en schone gemeente. Zo sensibiliseert en informeert de gemeenschapswacht de inwoners omtrent veiligheid en criminaliteitspreventie. Hij/zij tracht hen bewust te maken van leefregels en reglementen, van wat wel en niet mag.

 

“De gemeenschapswacht spoort problemen op het vlak van veiligheid, milieu en wegen op en geeft ze door aan de bevoegde diensten, zoals bijvoorbeeld de politie, brandweer of een gemeentedienst. Vervolgens kunnen deze diensten actie ondernemen, bijvoorbeeld naar aanleiding van sluikstort en schade aan de weg,” licht Jurgen toe.

 

Daarnaast informeert de gemeenschapswacht automobilisten over parkeergedrag en het wegverkeer. Bij deze functie hoort ook het vaststellen van inbreuken op gemeentelijke reglementen en verordeningen. Zo wordt de gemeenschapswacht ook ingezet bij de steekproefsgewijze controle van de quarantaineverplichtingen. Tot slot is het ook mogelijk dat deze persoon toezicht houdt bij evenementen die georganiseerd worden door de overheid.

 

Gemeentehuis wordt nieuwe werkplek voor Rumstse wijkinspecteurs

 

“Binnenkort zal de werkplek van de wijkinspecteurs van de gemeente Rumst wijzigen naar het gemeentehuis. Op die manier zijn de wijkinspecteurs dichter in de buurt van de wijk die hun werkgebied is, en dus ook bij de wijkbewoners,” aldus Jurgen. Inwoners kunnen nu na afspraak bij hen terecht op het gemeentehuis in hun eigen gemeente. “Zo zijn de wijkinspecteurs nog meer bereikbaar voor de inwoners. Daarnaast biedt het meer mogelijkheden tot samenwerking met de gemeentelijke diensten. Zo zullen de gemeenschapswachten verschillende dagen per week nauw kunnen samenwerken met de politie.”

 

 

 

Veldwachters houden oogje in het zeil in de kleiputten

Het gebiedsdeel 2 van de Schorre in de kleiputten tussen Boom en Rumst/Terhagen is momenteel vrij toegankelijk voor het publiek. De laatste maanden worden er helaas regelmatig vandalisme en zelfs strafrechtelijk vervolgbare feiten vastgesteld.

“In samenspraak met de eigenaars – APB De Schorre, Rumst, Boom, de Vlaamse Waterweg en het Hermèsfonds – werd beslist om bijzondere veldwachters aan te stellen. Het gaat over vier verschillende veldwachters, die in het volledige gebied toezicht houden,” legt de burgemeester uit.

Tussen de vijf eigenaars van het gebied worden er afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de veldwachters te coördineren. De veldwachters werken onder de coördinatie van de Lokale PolitieZone Rupel. Dit wordt vastgelegd in een coördinatie-overeenkomst en goedgekeurd door de gemeenteraad. Veldwachters zijn officiers van de gerechtelijke politie met beperkte politionele bevoegdheid. Zij ontvangen voor hun werk een vrijwilligersvergoeding.

Politie, gemeenschapswachten en veldwachters werken op deze manier samen met inwoners en de diensten van het lokaal bestuur om overlast te voorkomen en bestrijden. “Deze gecoördineerde aanpak levert ongetwijfeld vruchtbare resultaten op,” besluit Jurgen.

%d bloggers liken dit: