Gemeente Aartselaar zeer tevreden met resultaten van eigen contacttracing

De Eerstelijnszorg RupeLaar, bestaande uit de vijf Rupelgemeenten en Aartselaar, voert sinds donderdag 6 augustus haar eigen contacttracing uit bij de coronabesmettingen in de zes gemeenten. Aartselaar schepen van Welzijn Hilde Heyman (N-VA): ‘Met succes. Deze contacttracing is aanvullend op wat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid uitvoert en zorgt voor een meer sluitend systeem. Zo krijgen we lokaal sneller zicht op de besmettingshaarden en welke acties de gemeentebesturen kunnen nemen.’

ELZ RupeLaar bestaat pas sinds het najaar 2019.  De ELZ’s zijn opgericht om het werk van lokale overheden en lokale zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Binnen de ELZ RupeLaar is een covid 19-team opgericht met dokters en deskundigen. Telkens sluit iemand van dat team aan bij het wekelijks overleg van burgemeesters, de noodplanning, de politiezones Rupel en Hekla en een afvaardiging van de huisartsenkring Schelde-Rupel.

Sinds 1 juli is het takenpakket van ELZ RupeLaar uitgebreid door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De ELZ gebruikt haar netwerk om zowel de zorgverstrekkers als de bevolking te overtuigen van het nut van de contacttracing. Daarvoor ontvangt de ELZ ook een subsidie. Voor het contactonderzoek wordt gebruik gemaakt van een draaiboek dat mede door Professor Van Damme en Machteld Verbruggen, algemeen coördinator voor het lokaal contactonderzoek in Antwerpen, is opgemaakt.

Heyman: ‘Veel aandacht bij ons contactonderzoek gaat uit naar contacten die kwetsbaar zijn. Ons contactonderzoek verkort de duur tussen het ontstaan van de symptomen en het starten van isolatiemaatregelen, zodat de overdracht beperkt blijft. Thuisisolatie is daarbij een essentiële maatregel. De goede opvolging daarvan hangt af van de huisvesting, het sociaal netwerk en de kennis van de ziekte bij de patiënt. De ELZ zorgt er voor dat eenzelfde werkwijze door de telefonisten wordt gebruikt qua vragenlijst en rapportering.’

Burgemeester Sophie De Wit (N-VA): ‘Eind juli hebben we via onze ELZ een oproep naar vrijwilligers gedaan voor onze eigen contacttracing. Het is belangrijk dat die een (para)medische achtergrond hebben, zowel qua beroepsgeheim als voor de nodige gesprekstechnieken. Uit die oproep zijn tien vrijwilligers voortgekomen. Die kregen een online opleiding en de nodige structuur.’

‘De huisartsenkring bezorgt hen de te contacteren patiënten. De bekomen informatie wordt dan via een sjabloon doorgegeven aan het covid 19-team binnen de ELZ RupeLaar, de contactpersonen van de gemeenten en de noodplanning Waterkant. Bij alarmsignalen, bijvoorbeeld wanneer de quarantaine door een patiënt niet wordt nageleefd, kunnen we meteen kort op de bal spelen.’

De regio Rupel en Aartselaar kan terugbuigen op een goede samenwerking tussen de respectievelijke burgemeesters onderling én met de huisartsenkring, gecoördineerd door dokter Bleys. Met de contacttracing wordt op dezelfde weg verder gegaan.

De Wit: ‘Doordat we met onze ELZ zo snel hebben geschakeld en onze eigen contacttracing op poten hebben gezet, is ook de interesse van andere regio’s gewekt. Zo hebben we onze werkwijze en draaiboek al gedeeld met onder meer ELZ Pallieterland, ELZ Bonstato en ELZ Klein Brabant-Vaartland. Ook de ELZ Zora, waartoe de gemeenten Edegem, Kontich, Hove en Lint behoren, zal onze manier van contacttracing desgewenst nu kunnen overnemen.’ (Antwerps Persbureau)

%d bloggers liken dit: