Gemeente Borsbeek gaat voor veiliger verkeer en ondertekent het SAVE-charter

BORSBEEK – Gisteren ondertekende de gemeente Borsbeek het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De gemeente Borsbeek is daarmee de 94ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent. en de 2e gemeente in de politiezone Minos. OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer, ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Gemeente Borsbeek geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid. Hoewel Borsbeek  de kleinste gemeente van de provincie Antwerpen is, tellen we een vrij hoog aantal verkeersongevallen op ons grondgebied. De aanwezigheid van 2 gewestwegen is daar zeker niet vreemd aan. Maar ook op gemeentewegen gebeuren regelmatig kleine en grotere ongevallen. Met een schoolpopulatie van om en bij de 1800 leerlingen en vele trage wegen, is de fiets het uitgelezen vervoersmiddel. Onlangs keurde de gemeenteraad het minder hinder plan goed. Hier gaan we expliciet voor het STOP principe (stappers, trappers, openbaar vervoer, privé vervoer). Dus moeten we ook de daad bij het woord voegen en gaan voor het save charter. Op die manier hopen we ook, in samenwerking met het VSV en de provincie alles in het werk te zetten om Borsbeek verkeersveilig te maken. De gemeente krijgt tijdens het traject begeleiding van OVK. In dit traject wordt oa. een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. Hoewel er al heel wat werk geleverd wordt, denken we maar aan het strooien van de fietspaden en het uitbouwen van trage wegen, blijft het belangrijk om de verkeersonveilige situaties zoveel mogelijk op te lossen of zo aan te duiden dat ongevallen kunnen vermeden worden. Samen met politie, scholen en ouders willen we ons engageren om verder te werken aan een verkeersveilig Borsbeek waar iedereen zijn plaats heeft vertelde burgemeester Dis Van Bercelaer aan de microfoon bij uw Radio Frekwent.