Gemeente Edegem krijgt een keer per maand een mobiel recyclagepark

EDEGEM – Veel bedrijven praten over innovatie maar maken onvoldoende budgetten vrij om ideeën in de praktijk te brengen. Niet zo bij IGEAN. Samen met de aangesloten besturen richtten zij een innovatiefonds op waarin jaarlijks ongeveer 200 000 euro ter beschikking wordt gesteld. Deze middelen worden projectmatig ingezet en dragen vooral de onderzoeks- en ontwikkelingskosten die bij innovatie een belangrijke rol spelen. Een mobiel recyclagepark is het eerste project dat vandaag vrijdag definitief van start ging. Het mobiel recyclagepark zal maandelijks één keer halt houden in Wijnegem, Edegem, Kalmthout en Niel, en dat alvast tot oktober.

IGEAN wil flexibel inspelen op de noden en behoeften van de lokale besturen, gaat samen met hen op zoek naar actuele oplossingen en ontwikkelt daar waar nodig zelf nieuwe oplossingen. Met het mobiel recyclagepark wil men uittesten of deze nieuwe vorm van afvalinzameling een zinvolle en betaalbare aanvulling is op de andere al bestaande methodes. IGEAN werkt hiermee aan een betere dienstverlening voor de lokale besturen en hun inwoners, maar hoopt zo ook de selectieve afvalinzameling nog te verbeteren. Een mobiel recyclagepark is een tijdelijke opstelling op een specifieke locatie waar kleine hoeveelheden van bepaalde afvalfracties worden ingezameld. Bij de uitwerking van het mobiel recyclagepark heeft men samen met enkele lokale besturen en de mogelijke leveranciers een selectie gemaakt en de praktische organisatie verder uitgewerkt. Het concept werd twee keer uitgeprobeerd in Niel en is nu klaar voor een uitgebreide test in Edegem, Kalmthout, Niel en Wijnegem. Daar wordt maandelijks één keer halte gehouden, waarna het project grondig wordt geëvalueerd. In Edegem komt het mobiel recyclagepark langs op de dinsdagen 19 juni, 21 augustus, 18 september en 16 oktober in de Tony Bergmannstraat (tussen 9u. en 10u30), De Wieken (rond 11 uur) en op het Sint-Goriksplein (tussen 13u30 uur en 15 uur).

Naast het mobiel recyclagepark zijn er nog enkele andere projecten in voorbereiding. Met een geïntegreerd klimaatplatform wil men lokale besturen en burgers helpen en ondersteunen bij onder meer energiebesparende maatregelen en duurzamere mobiliteit. Het klimaatplatform onderscheidt zich daarbij van andere tools en apps door de ambitie om op een geïntegreerde wijze bepaalde datastromen, zoals verbruiksgegevens, te koppelen aan een gebruiksvriendelijke en toegankelijke tool om zo het klimaatbewustzijn van alle betrokkenen te verhogen. Dit idee werd ook in Vlaanderen enthousiast onthaald en krijgt ondersteuning vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren en ondernemen voor de verdere uitwerking van het concept. In het najaar wil men de concrete tool ontwikkelen en uittesten.
In het derde innovatief project zet men in op nieuwe technologieën en Internet of Things (IOT) om het beheer van het openbaar domein (straten, pleinen, parken,…) te verbeteren en optimaliseren. Het idee van de gemeente Edegem om via camera’s en sensoren op afvalophaalwagens het openbaar domein te monitoren, kreeg positieve feedback vanuit de Vlaamse Overheid. IGEAN zet, samen met nog een tiental andere gemeenten, mee haar schouders onder dat project en diende in april een subsidiedossier in, goed voor zo’n 200 000 euro. Men hoopt nog voor de zomer positief nieuws te krijgen. (EM)

%d bloggers liken dit: