Gemeente Edegem werkt mee aan Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

EDEGEM – De gemeenten Edegem, Brasschaat en Herent werken aan concrete projecten om samen met hun partners in Latijns-Amerika de duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties mee waar te maken. Daarbij krijgen ze hulp van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de consultants van Levuur en Cimic. Het gaat om een Vlaamse subsidie van 177 100 euro.

Op 25 september 2015 werd de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen door de Verenigde Naties. In deze Agenda worden zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) naar voor geschoven. Rond deze doelstellingen moet de komende vijftien jaar actie worden ondernomen. De doelstellingen zijn universeel, zowel voor de ontwikkelingslanden als de ontwikkelde landen, en zijn alle zeventien met elkaar verbonden. Als we tegen 2030 deze planeet en zijn bewoners een leefbare en duurzame toekomst willen schenken, dan is er verandering nodig. Agenda 2030 staat voor een geïntegreerde benadering van de verschillende dimensies aangaande duurzame ontwikkeling, waarbij naast de hoofddoelstellingen ook 169 subdoelstellingen zijn opgenomen. Zeker voor een land als België, met zijn complexe staatsstructuur, moeten de verschillende beleidsniveaus met elkaar samenwerken.

Wat als je al vijftien jaar een wederzijdse dialoog opbouwt met een vergelijkbaar bestuur in Latijns-Amerika? Dan ben je klaar om mee de Global Goals van de Verenigde Naties te behalen. Die SDG’s zijn ambitieuzer dan de Millenniumdoelstellingen 2015. Iedereen die die de SDG’s onderschrijft, werkt met de hele wereld samen om met zijn allen tegen 2030 grote vooruitgang te boeken. Daarom gaven de drie gemeenten gehoor aan de oproep van het Departement Buitenlandse Zaken van Vlaanderen voor de ‘Verankering van de Internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen.’ Het is de bedoeling om de SDG’s verder concreet te maken vanuit de bestaande stedenbanden. Elke stedenband kiest een thema dat nauw aansluit bij één of meerdere SDG’s. De Good Practices die daar uit voorkomen worden besproken met alle partners van dit nieuwe samenwerkingsverband. Zo kan er veel op korte tijd worden geleerd en kan er meteen verder actie op het terrein worden genomen.

De Edegemse burgemeester Koen Metsu (N-VA) is bevoegd voor de gemeentelijke internationale samenwerking van zijn gemeente. ‘Ik ben bijzonder verheugd dat Edegem partner kan zijn in matchingstraject tussen politiek, middenveld en administratie. Al vijftien jaar verzetten wij samen met onze partner, San Jerónimo in Cusco (Peru), de bakens op het gebied van internationale samenwerking. Wederkerigheid en bestuurskrachtversterking zijn daarbij geen holle begrippen. Een inspirerend voorbeeld van globaal denken, maar lokaal handelen. Ook in San Jerónimo staat de gemeente als overheid het dichtst bij haar inwoners. Dat uitte zich bijvoorbeeld in de invoering van een kadaster, een compostinstallatie en lokaal ondernemerschap.’
In juni zullen alle partners voor het eerst samenkomen. Elke gemeente nodigt de zustergemeente uit om nadien samen te zitten in het oude klooster van Vaalbeek. In een oase van rust en stilte bereiden ze dan samen een project voor dat niet enkel lokaal, maar in de hele wereld haar weerga zal kunnen vinden. (EM/ Op de foto links Wim De Geest, secretaris van de Edegemse gemeentelijke raad internationale solidariteit en in het midden burgemeester Metsu).

%d bloggers liken dit: