Gemeente Hove pakt uit met een extra ondergrondse Huisvuilcontainer

HOVE : Heb je soms te veel afval voor je huisvuilcontainer? Wil je bepaald afval in de zomer sneller uit huis dan op de vaste ophaaldag? Vertrek je op reis en kan je geen beroep doen op je buren om je container even buiten en binnen te zetten? Dan is een ondergrondse container de oplossing! De ondergrondse container bevind zich op de parking van het voetbalterrein van de Koninklijke Hove Sport aan de Lintsesteenweg in Hove. Alleen Hovenaars die al over een huisvuilcontainer beschikken, komen in aanmerking. Wil je van deze nieuwe ondergrondse container gebruikmaken? Dan is de eerste stap het aanvragen van een toegangskaart. Dat kan via de infolijn 0800 /146 46 of een mailtje naar igean@plasticomnium.com. De toegangskaart wordt opgestuurd. Voor de toegangskaart en de verzending ervan zal een forfaitaire kost van 7 EUR worden aangerekend. Deze kost wordt in mindering gebracht van het voorschot dat je betaalde voor de afvalophaling. Na het verkrijgen van de toegangskaart kan je gebruikmaken van deze container. De container is alvast 7 dagen op 7 in werking van 7u tot 21u zegt men in Hove. Je kiest zelf de zakjes waarin je het huisvuil stopt. Je kan maximum een volume van 60 liter aanbieden per keer dat je de container opent. Per inworp zal er een vast bedrag van 2 EUR worden afgetrokken van je voorschot. Meer info over deze extra afvalcontainer is te vinden op de website www.hove.be