Gemeente Kontich gaat 75 miljoen liter water bufferen om wijken tegen wateroverlast te behoeden

KONTICHGemeente Kontich gaat 75 miljoen liter water bufferen om wijken tegen wateroverlast te behoeden
Afgelopen week werden graafwerken uitgevoerd in twee natuurgebieden, namelijk in de Edegemse beekvallei in Kontich Centrum en in Schapenhagen, tussen Kontich-Kazerne en Waarloos. Deze behoren bij het verplichte archeologisch onderzoek dat gekoppeld is aan de aanleg van toekomstige waterretentiezones: proefboringen en proefsleuven moeten uitwijzen of hier archeologische relicten terug te vinden zijn. Schepen Wim Annaert zegt “Dit is een noodzakelijk onderzoek alvorens met de aanleg van waterbufferzones kan gestart worden. Binnen één legislatuur zijn we erin geslaagd om gronden te vinden voor waterbuffering, én noodzakelijke omgevingsvergunningen rond te krijgen, dit in samenwerking met de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen en Natuurpunt. In een derde gebied, aan de Rijkerooistraat zijn de gronden aangekocht en de modellering opgestart.” Al deze gronden gaan in de toekomst samen 75 miljoen liter water bufferen en daardoor de piekdebieten van intense regenbuien opvangen voor verschillende wijken op het grondgebied van Kontich en Kontich-Kazerne. “Het gebied van 3,5ha aan de Rijkerooistraat is uitstekend nieuws voor de bewoners uit de Keizershoek en gans de StRitawijk zegt Wim Annaert nog. Dit gebied gaat al het water op de ganse bovenloop van de Mandoerse beek bufferen waardoor we eindelijk een structurele oplossing hebben voor de frequente wateroverlast in deze buurt en wijk.” Deze werken, waarvan de eerste spade wellicht de komende maanden reeds in de grond gaat, maken integraal deel uit van het recent goedgekeurde Hemelwaterplan dat Kontich in de toekomst moet behoeden voor wateroverlast. De afgelopen maanden hebben aangetoond dat de klimaatverandering volop aan gang is met ook diverse zware regenbuien. En daar moeten we op voorbereid zijn zegt de Kontichse Schepen van ondermeer milieu en ruimtelijke ontwikkeling. En met dit project zijn we in Kontich de koploper in de Antwerpse Zuidrand om het hemelwater op te vangen en ervoor te zorgen dat onze inwoners geen natte voeten krijgen.

%d bloggers liken dit: