Gemeentebestuur verduidelijkt beslissing over Helihaven

LINT – Het gemeentebestuur van de gemeente Lint heeft op de gemeenteraad van gisterenavond een duidelijke stelling ingenomen.

“Het gemeentebestuur wenst in het licht van de onrust die is ontstaan na de beslissing van minister van omgeving, natuur en landbouw Joke Schauvliege, om een milieuvergunning toe te kennen aan FTO Heliventure te verduidelijken,” klinkt het in de mededeling.

“Het gemeentebestuur wil er de nadruk op leggen dat AED Studios een grote meerwaarde betekent voor Lint. Door de realisatie van (inter)nationale producties zet het Lint op de kaart, doet het de omgeving opleven en wordt het lokale verenigingsleven aangespoord. Het bedrijf past ook binnen het kader van duurzaam ondernemen en sluit aan bij de ruimtelijke toekomstvisie van de gemeente, die de bestemming  zware industrie in het bedrijventerrein Ganzenbol wil omzetten naar KMO.”

“Op 2 januari 2018 is er door minister Schauvliege een milieuvergunning verleend aan FTO Heliventure voor de exploitatie van een helihaven. Het gemeentebestuur heeft als gevolg van dit besluit advies gevraagd bij haar raadsman, die van oordeel is dat de vergunning een aantal onwettige elementen bevat die vatbaar zijn voor een beroepsprocedure bij de Raad van State. Bovendien is het bestuur van oordeel dat minister Schauvliege een onzorgvuldig besluit heeft genomen, in die zin dat er functies vergund zijn die niet complementair zijn met de bedrijfsvoering op het terrein.”

Het college heeft gisteren dan ook besloten om een annulatieberoep in te dienen bij de Raad van State. Het gemeentebestuur heeft deze beslissing genomen in overleg met de buurgemeenten Hove en Kontich. Ondertussen heeft ook het college van Kontich de beslissing genomen om een annulatieberoep in te dienen bij de Raad van State. De gemeente Hove onderzoekt het dossier momenteel nog.

“De drie gemeenten hebben de absolute wil om gedurende de volledige procedure een eensgezind standpunt in te nemen. In het kader van een goed ruimtelijk uitvoeringsplan wilt het gemeentebestuur met AED Studios en FTO Heliventure in gesprek gaan waarbij, in wederzijds akkoord, extra voorwaarden worden gekoppeld aan de uitvoering van de verkregen milieuvergunning. Het gaat om de beperking van het aantal vluchtenbewegingen en van de functies. Het is de doelstelling van de gemeente Lint om hierbij een compromis te bereiken. Er worden door het gemeentebestuur op dit ogenblik geen acties ondernomen ten aanzien van de stedenbouwkundige vergunning. Dit luik wordt momenteel verder onderzocht door onze raadsman,” zegt men in de gemeente Lint.