Gemeentelijke basisschool ‘t Kompas in Duffel krijgt speeloase

Via de oproep ‘Natuur in je school’ stimuleert het Agentschap voor Natuur en Bos onderwijsinstellingen om hun schoolomgeving te vergroenen en daarbij voldoende aandacht te besteden aan biodiversiteit. Onderwijsinstellingen over heel Vlaanderen konden vorig jaar een project indienen. Onder meer de gemeentelijke basisschool ’t Kompas in Duffel heeft dit gedaan en werd uit de 117 ingezonden projecten geselecteerd.

GBS ’t Kompas ligt in een dichtbebouwde omgeving en heeft een klassieke stenen speelplaats: hitte en geluid weerkaatsen tussen kale muren en regenwater gaat verloren. Een avonturenspeelruimte, beplantingsstroken met klimplanten, hemelwaterrecuperatie, aanplantingen en groene schermen moeten daar verandering in brengen. Kortom: een kleine speeloase voor het ontwikkelende kind.

“Onze leerlingen zullen baat hebben bij deze groene, rustgevende, hedendaagse en klimaatbewuste omgeving. Ons toekomstbeeld bestaat uit voldoende ruimte aan de poort voor voetgangers en (bak)fietsen, meer bomen, groene afscheidingen, watertonnen, plantenbakken en insectenhotels op de speelplaats”, vertelt directeur Heidi Dils.

“Op die manier kunnen leerlingen op de avontuurlijke speelplaats hun overtollige energie kwijt of kunnen ze tot rust komen na de drukke ochtendspits of vele prikkels in de klas. Bovendien zal deze groene speelzone zorgen voor meer motorische uitdagingen”, voegt schepen van onderwijs Lili Stevens toe.

“Kinderen meer toegang geven tot groen is belangrijk. Dankzij dit project komen ze al van jongs af aan in contact met de natuur en kunnen ze in een groene omgeving met meer biodiversiteit spelen, leren en van alles ontdekken”, vult schepen van milieu en natuur Isabel Glorie aan. “Naast de schoolgaande kinderen kunnen ook andere Duffelaars ervan genieten: kinderen bij de naschoolse opvang, leden van zowel turnverenigingen, als zomerkampen als van andere buitenschoolse activiteiten.”

De uitgaven voor het vergroenen van de speelplaats worden geraamd op 200.000 euro en daarvan kan maximaal 75 % gesubsidieerd worden door Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid.

[attach 1]

%d bloggers liken dit: