Gemeenten Boechout en Hove knippen Appelkantstraat in tweeën

BOECHOUT – Vanaf eind augustus zal het niet meer mogelijk zijn om met de wagen van de Appelkantstraat vanuit Boechout naar Hove te rijden of omgekeerd. De gemeente Boechout besloot om, na samenspraak met de collega’s uit Hove, de weg in twee te knippen door het plaatsen van paaltjes die de straat rustiger en veiliger moeten maken, in de eerste plaats voor het fel toegenomen fietsverkeer.

Het grootste deel van de Appelkantstraat is zone 30 waarin zich twee zones plaatselijk verkeer bevinden: één op Boechouts grondgebied en één in Hove. Dit betekent wettelijk dat wie in de ene zone woont, niet over de andere zone mag rijden, maar rond moet via de Hovesesteenweg.  Eigenlijk is deze straat dus al wettelijk geknipt maar wordt dit niet fysiek afgedwongen.

Op dit moment is de verkeerssignalisatie onduidelijk. Automobilisten nemen de Appelkantstraat uit onwetendheid of om de drukke Hovesesteenweg te vermijden, vaak aan een te hoge snelheid. Uit metingen en manuele tellingen blijkt dat 34 procent van het verkeer dat vanuit Boechout centrum komt, zich niet aan de snelheid houdt. Van de auto’s die tijdens de ochtendspits door de straat rijden, is 85 procent sluipverkeer.

Na overleg met het gemeentebestuur van Hove wenst de gemeente Boechout een proefproject op te starten door de straat fysiek te knippen door middel van wegneembare paaltjes. Niet alleen wil men op die manier naar een autoluwe Appelkantstraat gaan, maar vooral de verkeersveiligheid van de vele fietsers verbeteren. Ook de bewoners zullen nu worden verplicht een omweg te maken afhankelijk welke richting ze uitrijden.

Schepen Johan Van Hoof (PRO Boechout-Vremde): ‘Volgens ons weegt dit niet op tegen de veiligheid van de vele schoolgaande kinderen en andere fietsers. Het is wel mooi meegenomen dat het kruispunt met de Fruithoflaan nu ook een pak rustiger wordt. Er was trouwens al langer vraag naar deze ingreep. Op de mobiliteitsraad werd de vraag besproken. Vervolgens kregen we positief advies van de politie, waarna we naar de collega’s uit Hove zijn gestapt die het met de ingreep eens waren.’

Na een proefperiode van drie maanden zal de situatie worden geëvalueerd. De paaltjes worden eind augustus geplaatst, aan de versmalling ter hoogte van de grens met Hove. Omdat het wegneembare obstakels betreft, zal de hinder voor hulpdiensten en vuilnisophalers minimaal zijn. (EM)