Gewijzigde verkeerssituatie Barones L. de Borrekenslaan

De werken op de N177 zorgen voor verkeershinder. Om het verkeer toch vlotter te laten verlopen werden er een aantal wijzigingen uitgevoerd in de Barones de Borrekenslaan.

De werken op de N177 zorgen ervoor dat kruispunten worden afgesloten voor het verkeer uit de oostelijke zijstraten. Er is extra verkeer vanuit de Borrekenslaan naar de Kontichsesteenweg. Het is belangrijk om de doorstroming te verbeteren.

Parkeerverbod

Momenteel geldt er in de Barones de Borrekenslaan een parkeer- en stilstaanverbod vanaf het kruispunt met de James Ensorlaan tot aan het kruispunt met de Kontichsesteenweg in de richting van de Kontichsesteenweg. De nodige verkeersborden duiden dit ter plaatse aan.

Verdeling in rijstroken

Vanaf 60 meter voor het kruispunt met de Kontichsesteenweg wordt de rijbaan verdeeld in voorsorteerstroken voor het verkeer in de richting van de Kontichsesteenweg. Er komt een rechterrijstrook met een pijl naar rechts voor het rechts afslaand verkeer. Er komt ook een linkerrijstrook met een pijl naar links voor het links afslaand verkeer.

Vermoedelijk blijft deze verkeerssituatie zo tot eind maart 2020.

%d bloggers liken dit: