Gezocht: bouwteam voor fuifzaal in Duffel

Lokaal bestuur Duffel start de zoektocht naar een bouwteam voor de geplande fuifzaal op domein de Pollepel. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich de komende maanden aanmelden. Op basis van de ervaring en referenties van de kandidaten worden drie bouwteams aangesteld om in een volgende fase een ontwerpvisie voor de nieuwe fuifzaal uit te denken. Uiteindelijk selecteert het bestuur uit deze drie ontwerpvisies één ontwerp dat gerealiseerd mag worden.

Het lokaal bestuur maakte samen met IGEMO een selectieleidraad op. In deze leidraad staan de voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen. De leidraad geeft geïnteresseerden ook een inkijk in de vereisten waaraan het latere ontwerp zal voldoen.

Momenteel gaat het enkel over de kandidatuurstelling en de beoordeling van de kandidaten. Het programma van eisen wordt de komende weken gefinaliseerd en zal ter goedkeuring op de gemeenteraad van maandag 26 september komen. Dit programma zal de leidraad vormen ter beoordeling van de nog te selecteren kandidaten.

Door drie bouwteams te zoeken om een ontwerpvisie uit te werken, hoopt het lokaal bestuur dat de kwaliteit van het uiteindelijke project hoog zal liggen en er nog ruimte is voor betrokken Duffelaars om input te geven in het ontwerp.

“We voorzien budget om drie ontwerpvisies te laten uitdenken. Dat geeft de betrokken jongeren, buren en mede-eigenaars op de site de kans om kritisch stil te staan bij de verschillende mogelijkheden die de ontwerpers naar voor zullen schuiven. Uiteindelijk zal maar één bouwteam hun ontwerp in detail verder kunnen realiseren. Het is belangrijk dat het definitieve ontwerp zoveel mogelijk tegemoet komt aan de verwachtingen van alle betrokkenen. Tijd en ruimte in het proces voorzien voor extra inspraak is dus cruciaal”, licht schepen van jeugd, Dirk Broes, toe.

%d bloggers liken dit: