Goedele Breyne (pH7 – Positief Hove): ‘Blij dat zoveel inwoners ons steunen’

HOVE – De meeste gemeenten hebben een lokale partij. In Hove zijn er zelfs drie: pH7 – Positief Hove, dat de meeste stemmen behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, maar dat in de oppositie zit, net als Hove Beweegt, en Fan van Hove, dat samen met N-VA de meerderheid vormt. Goedele Breyne is het uithangbord van pH7 – positief Hove. Tijdens de vorige legislatuur was zij schepen van sociale zaken en OCMW voorzitter.

‘Het valt nogal mee met die plaatselijke partijen hier, hoor. Fan van Hove draagt een CD&V-stempel en Hove Beweegt profileert zich als groenrood. Wij zijn eigenlijk de enigen die ons neutraal opstellen. Wij verwelkomen iedereen die op een positieve manier wil nadenken over de toekomst van onze gemeente. We hebben geen lidkaarten en er is geen hiërarchie.’

Goedele is via haar werk in de politiek verzeild. ‘De meeste van jouw gesprekspartners zeggen dat ze het hebben meegekregen met de paplepel maar dat was bij mij niet zo. Van 1993 – het jaar dat ik naar Hove verhuisde – tot 2000 was ik financieel beheerder bij het OCMW in Mortsel. Op die manier heb ik de politieke wereld leren kennen. Ik ben handelsingenieur en werkte voordien in een bedrijf in Sint-Niklaas. In 2000 ben ik gestopt als ambtenaar bij het OCMW om de opvoeding van onze drie dochters op te nemen. Politiek bleef me beklijven en omdat ik overdag meer tijd kreeg geraakte ik meer en meer geëngageerd in het dorp. Veel mensen wisten dat en spraken me aan om te gaan helpen in de school of om de communie te organiseren. Ondertussen maakte ik ook deel uit van de bibliotheekraad.’

‘Ik ben vertrouwd met financieel management. Momenteel ben ik adjunct-financieel directeur bij lokaal bestuur Lint. In 2004 werd pH7-positief Hove opgericht door Guy Wollants, kinesist in Hove. Ik ben mee in dat verhaal gestapt omdat het zich richtte naar elke burger. In 2006 kwamen we voor het eerst op bij de verkiezingen. We haalden meteen vier zetels. Zes jaar later zijn we , als tweede grootste partij, een coalitie aangegaan met N-VA. Bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen konden we als enige partij elf procent kiezers meer overtuigen. Op 50 stemmen na haalden we net geen zesde zetel. We werden echter niet uitgenodigd voor een gesprek en werden ingeruild voor Fan van Hove.’

Niettegenstaande slechte ervaringen tijdens de vorige legislatuur weigert Goedele negatieve dingen te zeggen over de politiek. ‘Ik ben verrast hoe dicht je bij de mensen komt. Ik heb dat gezien in Mortsel en Lint en nu zelf meegemaakt in Hove. Ik ga ervan uit dat elke schepen het beste voorheeft met de burger. Mij ga je niet horen vertellen dat politici zakkenvullers zijn die er niks voor doen. In een kleine gemeente heb je ook geen schare aan kabinetsmedewerkers waar je je kan op beroepen.’

‘In 2006 was alles nieuw. N-VA had – net als elders in de Zuidrand – een overwinning behaald – ze gingen van nul naar zes zetels – en had geen ervaring in huis. De gemeentesecretaris was pas aangesteld en er kwam een heel nieuw organisatiesysteem om de budgetten op te bouwen. In die setting moesten wij starten. Ondanks het feit dat N-VA een hele inhaalbeweging moest doen en ik heus wel bekwaam was om mijn taak als OCMW-voorzitter naar behoren te vervullen – voelde ik al heel vlug dat onze coalitiepartner niet loyaal was en voor persoonlijke profilering ging.’

‘DE N-VA VERGADERDE NIET MET ONS MAAR WEL MET DE OPPOSITIE’

‘Je gaat me niet horen vertellen dat er tijdens de vorige legislatuur niet hard werd gewerkt maar iedere schepen werkte op een eiland. Coalitievergaderingen bestonden niet, wij zagen elkaar alleen tijdens het schepencollege en gewone gemeenteraadsleden werden helemaal niet bij het beleid betrokken. Wij hebben geijverd om daar verandering in te brengen maar tevergeefs. De oppositie, die uiteraard aanvoelde dat het niet klikte binnen de meerderheid, deed er dan nog een schepje bovenop door de mensen wijs te maken dat ze moesten oppassen voor mij want dat het OCMW met enorm veel geld zou gaan lopen. Bovendien werd verteld dat ik tegen de integratie zou zijn van dat OCMW binnen het lokaal bestuur. Dat laatste is helemaal niet waar want ik heb zelf een aantal denkdagen georganiseerd. Dat wij bij de verkiezingen boven de 25 procent zijn uitgeklommen bewijst dat de inwoners wel begrepen hebben wie ze moesten geloven.’

‘Nu, er waren dus geen coalitievergaderingen maar we wisten wel dat de N-VA vergaderde met de oppositie. Dat heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk binnen de N-VA een interne oorlog werd gevoerd want niet iedereen was het daarmee eens. Het is een troost dat heel wat van hun mandatarissen wel goed samenwerkten met ons en zich persoonlijk verontschuldigden. Vaak hadden onze drie pH7-schepenen de indruk dat informatie werd achtergehouden. Tijdens het ATV-debat voor de verkiezingen heb ik dat ook duidelijk gemaakt. Wij vormden helemaal geen ploeg. ‘

Niettegenstaande ze de meeste voorkeurstemmen kreeg werd Goedele Breyne dus geen burgemeester, integendeel. ‘Ik heb aan heel wat mensen moeten uitleggen hoe zoiets kan. We wisten natuurlijk wat ons boven het hoofd hing. Daarom hebben wij ook bewust voor een persoonlijke campagne gekozen en dat heeft dus effect gehad. Het feit dat we in de oppositie belandden kwam bij veel sympathisanten van onze partij hard aan. Wij hadden een lijst met heel wat jonge kandidaten met ambitie maar we moeten vaststellen dat het schepencollege niet echt is verjongd en dat vond ik heel erg.’

‘Het spel werd hard gespeeld tegen mij. In 2006 heeft N-VA voor ons als coalitiepartner gekozen omdat er vanuit de nationale top richtlijnen waren gekomen om de traditionele partijen opzij te zetten. Uiteraard hebben wij toen voorbereidende gesprekken gevoerd en ook na die verkiezingen werd de kandidaat met de meeste stemmen, Luc Vuylsteke de Laps, geen burgemeester. Dat is nu éénmaal hoe de politiek werkt.’

Het verschil tussen schepen zijn en gemeenteraadslid op de oppositiebanken is gigantisch. ‘Je loopt constant achter de feiten aan. Bovendien zijn er heel wat materies naar het college gegaan waardoor de gemeenteraad weinig zinvol is. Alle beslissingen zijn toch al vooraf genomen. Alles gebeurt achter de schermen. Op de avond van de verkiezingen heb ik eraan gedacht om ermee te stoppen. Heel even maar want toen ik zag hoeveel inwoners ons steunden, had ik opnieuw zin om er tegenaan te gaan. Zelfs gisteren was er nog iemand die me aansprak en die zei dat ze me miste als schepen. Ook mijn moeder, die eveneens in Hove woont, krijgt dat vaak te horen. Nu, ondanks alle tegenwind, blijf ik erbij dat schepen zijn de mooiste job is die ik al heb gedaan. Het zou helemaal fantastisch zijn geweest indien het had geklikt met de anderen. Onze partij had heel veel ideeën maar er werd geen rekening mee gehouden.’

‘MOGEN ONZE KIEZERS EN DIE VAN HOVE BEWEEGT NIET WORDEN GEHOORD?’

‘Het is dan ook logisch dat bepaalde mensen, die zich voor de verkiezingen voor pH7 – Positief Hove hadden ingezet, even hebben afgehaakt. Ze blijven wel sympathisant en ik ben er zeker van dat ik in 2024 opnieuw op hen kan rekenen. Het probleem is ook dat gemeenteraadsverkiezingen vaak een nationaal tintje krijgen. De vragen die men ons bijvoorbeeld stelde bij de ‘Stem van Vlaanderen’ hadden betrekking op federale of regionale aangelegenheden en waren thema’s die in Hove geen rol speelden. Wij gaan voor meer groen, een gemeente waar het aangenaam wonen is, de aanpak van het mobiliteitsprobleem en een verkavelingsstop. Tijdens de vorige legislatuur hebben we ons ingezet voor de her-aanleg van de fietspaden. Nu is de beurt aan de voetpaden. Er mogen wat mij betreft ook meer zones 30 komen. Die hebben effect, al bestaat daar verdeeldheid over.’

‘Mogen onze kiezers en die van Hove Beweegt niet worden gehoord? Wij hebben gevraagd om inspraak te hebben en de meerderheid heeft beloofd om in november een werkgroep op te starten over het meerjarenplan maar ik vrees dat dit maar een doekje voor het bloeden is. Wat is men van plan om te doen rond sociale woningen.? Wat met verkavelingen? Opnieuw wordt alles binnenskamers beslist maar de Hovenaar heeft recht om te weten wat er gebeurt want die ligt daar wakker van.’

‘De jeugd zit in aftandse gebouwen. Wij waren bereid om naar hen te luisteren. Nu is er eindelijk een engagement gekomen om daar iets aan te doen. En wat met het patrimonium? Ik ben een hevige tegenstander van een fusie – maar wel een voorstander van intergemeentelijke samenwerkingen – en Fan van Hove is dat ook. Nu het Vlaamse regeerakkoord fusies niet langer verplicht maakt, zouden wij willen weten wat er gaat gebeuren? Wat met de moderne dienstverlening? Op dat gebied hinken we achterop bij andere gemeenten. Vorig jaar hebben wij een beroep gedaan op een studiebureau want dat zijn dingen die vlug een paar miljoen euro zullen kosten.‘

Gaat Goedele bij de volgende verkiezingen opnieuw voor de burgemeesterssjerp? ‘Het is nog veel te vroeg om daarop te antwoorden. Uit ervaring weet ik dat je als oppositielid halfweg de termijn bij jezelf de vraag stelt: ‘waarom doe ik dit allemaal nog’ maar eens de verkiezingen in zicht komen ga je er toch opnieuw volop tegenaan. Ik steek het niet onder stoelen of banken dat ik een duidelijk plan voor ogen had. Ik had al tegen mijn werkgever gezegd dat ik mij voltijds op de politiek zou toeleggen indien ik burgemeester of schepen zou worden. Binnen twee jaar stappen zowel de burgemeester als Luc Vuylsteke op. Misschien komt er dan wel een verjonging?‘

‘Mensen zijn wispelturig. Het is niet omdat je je hard inzet dat je de meeste stemmen behaalt. Veel hangt af van de Vlaamse politiek. Het Bart De Wever-effect heeft in de Zuidrand duidelijk gespeeld. Niet iedere gemeente heeft hier een Sophie De Wit of een Koen Metsu. Ik blijf dat raar vinden. De dingen die Theo Francken verkondigt spelen in Hove helemaal niet. Wij hebben hier plaats voor dertien asielzoekers. Dat zegt genoeg.’ (EM)

%d bloggers liken dit: