Gras afrijden op zon- en feestdagen mag niet in de zuidrand

REGIO – Het gras maaien, de haag scheren, enkele bomen snoeien… In de lente beginnen de groene vingers opnieuw te kriebelen. Deze tuinklusjes zorgen onvermijdelijk voor lawaai. Uiteraard probeer je sowieso de overlast te beperken voor de omwonenden. Maar mag je in de politiezone HEKLA ook op zondag deze klusjes uitvoeren?

Het antwoord is nee. In het nieuwe uniform gemeentelijk politiereglement, dat recent door alle vijf gemeenteraden werd goedgekeurd, staat uitdrukkelijk vermeld dat dit verboden is. Het gebruik van werktuigen en machines die met een motor worden aangedreven en waarvan het geluid hinderend kan zijn voor de omwonenden, zoals gras- en zaagmachines en dergelijke, is verboden tussen 21 en 7 uur en op zon- en wettelijke feestdagen.

De burgemeester kan het gebruik van machines en werktuigen aan bijkomende beperkingen onderwerpen of afwijkingen toestaan. Hou rekening met je buren en gebruik geen gemotoriseerde werktuigen of machines op zondag of op een wettelijke feestdag. Zo vermijd je een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) en vooral conflicten of ergernis. Want onthoud, een goede buur is beter dan een verre vriend volgens onze politiezone Hekla.

%d bloggers liken dit: