Groen Edegem en Sander Kontich gaan voor fietsweg langs Edegemse beek

EDEGEM – De Edegemse Beekvallei is een belangrijke corridor voor fauna en flora. Groen Edegem en de (groene) Dorpslijst Sander uit Kontich menen dat het dit ook kan worden voor fietsers en wandelaars. Ze pleiten daarom voor een fietsweg die beide kanten verbindt. Omdat de bestaande fietsostrades vanuit de provincie werden geïnitieerd wordt het ook een programmapunt van Groen voor de provincieraadsverkiezingen.

De Edegemse Beekvallei is een belangrijke open ruimte op de grens tussen Kontich en Edegem. Ze kent haar brongebied in de natuurzone aan de Romeinse Put en loopt verder via Zandbergen en Vuile Plas. Schepen Wim Annaert (Dorpslijst Sander): ‘Natuurpunt Oude Steenweg kocht 3,3 hectare eiland aan langs de Kontichse kant en heeft er grootse plannen: het Pluysegembos in de Edegemse Beekvallei, het begin van het grote stadsrandbos ten zuiden van Antwerpen. De historische dreef zal in ere worden hersteld.’ Ook langs de Edegemse zijde werd – met hulp van de gemeente – grond aangekocht door Natuurpunt. ‘In de strategische beleidsplannen staat het natuurlijk karakter van deze Oost-West gerichte strook voorop waarbij de vallei van de Edegemse Beek maximaal wordt gevrijwaard van bijkomende activiteiten en bestaande schadelijke functies worden afgebouwd. Via de streekvereniging zijn er ook initiatieven gepland om de vallei verder natuurlijk te ontwikkelen.

Schepen Goedele Van der Spiegel (Groen Edegem): ‘Deze open valleiverbinding is een belangrijke corridor voor fauna en flora. Dat kan het ook worden voor zachte recreatie. In de Oost-West gerichte strook kan er ruimte zijn voor fietsers en wandelaars. We pleiten daarom voor een fietsostrade die beide kanten van de gemeenten verbindt.’ Annaert: ‘Aan de Zandbergen/Vuile Plas kan je via een nieuwe fietsdoorsteek onder de E19. Het tracé loopt verder langs de Edegemse Beek om vervolgens aan Kontichse zijde door te steken tot aan het station. Daar maken we een verbinding met de bestaande fietsostrade Antwerpen-Mechelen.’ Annaert: ‘Fietsostrades zijn het woon-werkverkeer sowieso ten goede gekomen. Door de aanleg van de fietsweg die wij voorstellen kunnen fietsers doorsteken vanaf de Prins Boudewijnlaan terwijl de auto’s het bestaande traject blijven gebruiken. Fietspaden lopen gewoonlijk naast een hoofdweg. Daar moeten we vanaf stappen. Trouwens, het inplanten van een nieuwe weg zou drie keer langer duren.’

Ingrid Pira (Groen Mortsel), lijstduwer voor de provincieraad: ‘Er is een fietsrevolutie aan de gang. Het is perfect mogelijk om de huidige reservatiestrook voor de Grote Antwerpse ring, die in het toekomstige BAM-tracé niet meer nodig is, te gebruiken voor deze fietsverbinding. We steunen dan ook het initiatief van beide afdelingen en zullen de oost-west-fietsostrade opnemen in het provinciale programma. De provincie is de voorganger geweest voor wat de aanleg van fietostrades betreft. Jammer genoeg is de overheid nog niet klaar. Daarom dat er nog teveel smalle fietsstroken naast wegen liggen. Hier moet verandering in komen. Meer en meer mensen kopen geen tweede wagen meer maar wel een fiets.’ De term fietsostrade is in dit project misschien niet helemaal juist gekozen vermits die langs de spoorwegen liggen en steden met elkaar verbinden, maar de terminologie is uiteraard van minder belang. Beide afdelingen van Groen willen in ieder geval dat de fietsweg er komt. (EM/later interviews op deze website en foto’s op onze facebookpagina)