Groen Edegem: ‘GECORO uitbreiden met deskundige klimaat en energie’

EDEGEM – De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een verplichte adviesraad die de gemeente adviseert in belangrijke dossiers van ruimtelijke ordening, zoals de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen, stedenbouwkundige projecten en verordeningen. De raad moet bestaan uit negen tot dertien leden. Momenteel telt GECORO Edegem vijf deskundigen en evenveel afgevaardigden uit de maatschappelijke geledingen. De plaatselijke afdeling van Groen wil dat uitbreiden met een deskundige in verband met klimaat en energie.

‘Het belang van een GECORO mag niet worden onderschat. Het is een kans om expertise aan te trekken inzake ruimtelijke ordening vanuit verschillende invalshoeken om zo kwaliteitsvol advies te leveren aan de gemeente. Gezien het toenemend belang van klimaat, is een deskundige klimaat en energie in de GECORO onontbeerlijk’, stellen gemeenteraadsleden Goedele Van der Spiegel en Jeroen Van Laer van Groen.

Van der Spiegel (zie foto FB): ‘Onder de deskundigen zitten er in de GECORO vandaag heel wat architecten, mensen met meer juridische achtergrond, mobiliteitsdeskundigen en ingenieurs. De visie op ruimtelijke ordening is de laatste jaren niet blijven stilstaan. Aspecten zoals het belang van duurzaamheid, slim ruimtegebruik, klimaatadaptatie en -mitigatie, energie-onafhankelijkheid zijn van steeds groter belang bij stedenbouwkundige projecten en de opmaak van toekomstgerichte ruimtelijke plannen. Edegem heeft met de resterende open ruimte en enkele inbreidingsprojecten nog belangrijke troeven wat dat betreft.’

De procedure om de GECORO samen te stellen is vrij omslachtig. De samenstelling van de raad wordt om de zes jaar vastgelegd. De huidige GECORO werd actief na de bekrachtiging van de lijst, voorgesteld door het gemeentebestuur, door de bestendige deputatie in april 2014; ‘Het type mensen dat in de raad moest zitten werd echter al in 2013 vastgelegd. Nu stellen wij voor om de huidige raad uit te breiden. Wij twijfelen er niet aan dat de tien leden, die er nu deel van uitmaken, noties hebben van het onderwerp maar we moeten echt iemand hebben die er professioneel mee bezig is zodat de juiste adviezen kunnen worden verleend in verband met de klimaatneutraliteit en waterbuffering bijvoorbeeld.’

Van Laer: ‘De uitdagingen rond klimaatverandering zijn groot. Met 44 procent zorgen huishoudens voor het grootste deel van de CO²-uitstoot in Edegem. Waar we bouwen, maar vooral hoe we bouwen, is een belangrijk deel van de oplossing. Door een deskundige klimaat- en energie aan de GECORO toe te voegen brengen we heel nadrukkelijk expertise rond dit thema in één van de belangrijkste adviesraden die de gemeente heeft.’ Groen zal het toevoegen van een deskundige klimaat en energie ter stemming voorleggen op de gemeenteraad van volgende week maandag. (EM)

%d bloggers liken dit: