Groen Edegem verbolgen over bestuursstijl en personeelsmanagement N-VA

EDEGEM – Groen Edegem bezorgde vandaag een open brief aan het gemeentebestuur van Edegem, de algemeen directeur van de gemeente en de vakbondsafgevaardigden. Gemeenteraadslid Jeroen Van Laer (zie foto): ‘Wij zijn met Groen verbolgen over de nieuwe bestuursstijl en het personeelsmanagement van N-VA en hopen deze brief nooit meer te moeten versturen. Het hoogste goed is respect voor uw personeel maar wij voelen aan dat het wat dat betreft van kwaad naar erger gaat.’ Concreet gaat het om de uitlatingen van een personeelslid op sociale media, die zich nadien hiervoor heeft moeten verontschuldigen.

Ziehier de brief, ondertekend door de vijf verkozenen van Groen: ‘Er was een periode dat in Edegem de schandpaal op de kruising van de Drie Eikenstraat en Strijdersstraat effectief gebruikt werd. Die periode lag – zo dachten wij – al geruime tijd achter ons. Recente gebeurtenissen op sociale media doen ons echter het omgekeerde vermoeden. We hebben zelfs sterke aanwijzingen dat niet alleen de schandpaal terug van weggeweest is, maar ook het geven van lijfstraffen. Schrikt u van deze straffe inleiding?’

‘Wij schrokken wellicht even hard deze week toen we door onze dagelijkse portie Facebookberichten scrolden. Sociale media, zoals Facebook, zijn de laatste jaren een belangrijk instrument geworden in zowel de communicatie van individuele burgers als van de gemeente zelf. Maar de wijze waarop we daar mee omgaan, is niet altijd evident. De wens van professionele organisaties of publieke instanties als een gemeente in het stroomlijnen van de communicatie op zulke media is vaak moeilijk te handhaven. Facebookgroepen zoals ‘Ge zijt van Edegem als…’ ontstaan organisch en dienen vaak als uitlaatklep voor ontevreden inwoners. Hoe gaan we om met kritische en ontevreden signalen op zulke fora? De vraag wordt nog pertinenter als werknemers in hun pen kruipen en zich of moeien in online discussies of zelf meningen publiek ventileren.’

‘We hebben daar als voormalig bestuurders in het college van burgemeester en schepenen van Edegem ervaring mee. Een zekere loyauteit van werknemers ten aanzien van de werkgever is belangrijk. Publieke uitlatingen die deze loyauteit op de helling zetten, kunnen niet. In zulke gevallen werd met het betrokken personeelslid een gesprek aangegaan, werd er gevraagd om de post te verwijderen en werd er nota van gemaakt in het personeelsdossier. Vandaag gaat het gemeentebestuur een stap verder en overschrijdt ze, naar onze bescheiden mening, de grens van het fatsoen, van een minimale vorm van respect ten aanzien van haar eigen werknemers en van haar eigen recent geformuleerde kernwaarden waaronder verantwoordelijkheid en mensgerichtheid.’

‘Wanneer vandaag werknemers van de gemeente Edegem een uitschuiver begaan op sociale media moeten ze zichzelf blijkbaar op diezelfde sociale media publiekelijk aan de schandpaal nagelen en worden ze gedwongen om hun uitschuiver door middel van een fysieke straf goed te maken en dat nota bene op zondagen – van oudsher een dag van rust. Met deze open brief willen wij ons niet alleen uitdrukkelijk distantiëren van deze nieuwe vorm van personeelsmanagement, maar vragen wij met aandrang om deze praktijk ongedaan te maken en de mensgerichte aanpak en vertrouwen in het gemeentelijk personeel te herstellen.’ (EM/Eigen foto)

%d bloggers liken dit: