Groen wil van Edegem centrum één grote fietszone maken

Sinds juni van dit jaar kan elke gemeente een fietszone invoeren. De Wegcode werd daarvoor aangepast. “In een fietszone zijn alle straten fietsstraten.

Met de lokale afdeling van de politieke partij Groen stellen we voor om van het hele centrum van Edegem een fietszone te maken,” vertelt gemeenteraadslid Ellen Van Assche. “Zo werken we aan een verkeersveiliger centrum voor de vele fietsers zonder dat de automobilist daar nadeel van ondervindt.”

“Een fietszone is duidelijk herkenbaar door de signalisatie op en naast de rijbaan. Auto’s mogen er niet sneller dan 30 km/uur rijden en mogen fietsers niet inhalen.” Dat zou onder meer voor de Strijdersstraat en de Doelveldstraat alvast een grote vooruitgang zijn. Deze twee straten zijn immers relatief smal. De inhaalmanoeuvres hebben al geregeld tot fietsongevallen geleid. Recent nog riep een dame op sociale media op om te getuigen.

Fietsers – zeker de jongste trappers onder ons – kiezen er al op voorhand om op het voetpad te fietsen uit schrik voor passerende wagens. Dit creëert dan weer onveilige situaties met voetgangers. Dit weekend werd in de stad Mechelen de grootste fietszone van Vlaanderen officieel ingefietst.

“Wij fietsten alvast symbolisch die van Edegem in. Het gemeentebestuur van Edegem ging enkele maanden geleden nog op inspiratietweedaagse naar de Dijlestad in functie van de meerjarenplanning. Wel, wij vonden het invoeren van een fietszone alvast een zeer goed idee. Iedereen wint bij een fietsvriendelijkere gemeente. Meer fietsstraten verhoogt het comfort van de fietsers zonder grote kost,” besluit Ellen Van Assche in de gemeente Edegem.

%d bloggers liken dit: