GTI Mortsel startte met Duaal leren maar vindt dat het nog beter kan

MORTSEL – – Het GTI van Mortsel is dit schooljaar gestart met een proefproject ’Duaal leren’ voor de afdeling Schilderwerken en Decoratie. Omdat men vanaf september deze opleiding gaat verder zetten en een nieuwe lichting leerlingen bij het initiatief wil betrekken, organiseerde men gisteren donderdag een infoavond voor bedrijven uit deze sector. De eerste reacties waren positief al wees de school zelf ook wel op de tekortkomingen van het systeem.

Jos Mispelters, Technisch Adviseur Coördinator: ‘Met duaal leren en werken – een initiatief van minister Hilde Crevits (CD&V) – krijgen jongeren een brede vorming in combinatie met een ruime opleiding op de werkvloer en halen ze zo hun diploma. Duaal leren en werken is één van de maatregelen om de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs tegen te gaan, het beroeps- en technisch onderwijs te versterken en de praktische kennis van de bedrijven mee te nemen in het onderwijs. Door de combinatie van (twee dagen) ‘leren op school’ en (drie dagen) op de werkvloer zal deze leerweg de motivatie van vele jongeren verhogen.’

Nathalie Bamps, stagecoördinator: ‘Wij zijn als school in onze sector een voortrekker geweest en worden vaak gevraagd om onze ervaringen te delen met andere scholen. Wij hebben steeds onze realistische en eerlijke kijk op dit systeem toegelicht en de voordelen maar ook valkuilen proberen aan te kaarten. Ook zijn wij een uitzondering omdat wij zijn gestart met vijf leerlingen. Veel scholen doen dat maar met één of twee studenten maar dan krijg je een vertekend beeld van de werkelijkheid wanneer je het systeem effectief gaat invoeren. Het vraagt als school een enorme inspanning om Duaal Leren te organiseren binnen je huidige kader. In het proefproject krijg je een beetje extra middelen maar daarna zal dit wegvallen wat het voor scholen zeer moeilijk zal maken om het te blijven integreren. Ook merken wij dat er vanuit de bedrijfswereld en de overheid zeer weinig wordt gedaan om deze optie kenbaar te maken en te promoten waardoor je bijna geen leerbedrijven vindt. Een bewijs hiervan is dat van onze 80 uitgenodigde stagebedrijven er hier maar drie aanwezig zijn. Onbekend is onbemind.’
De bedrijven dienen de leerlingen ook een verloning van 500,10 euro per maand te betalen en dat is vaak een struikelblok voor bepaalde sectoren. Toch zijn de ervaringen die de zaakvoerders tot nu toe opdeden positief al waren er wel enkele opmerkingen. Luc Demaere van Confederatie Bouw Schilders en Frank Vlaminck, aan het hoofd van een leerbedrijf: ‘We merkten in het begin dat de overgang van het schoolse naar de praktijk niet makkelijk is. Tenslotte zijn die jongeren ook nog maar zestien jaar. Zij moeten op het eind van het vierde jaar beslissen of zij mee in het project stappen. Dat is te vroeg. Maar langzamerhand werken zij zich in en zeggen ze zelf dat ze in het bedrijf op één dag meer doen dan tijdens een hele week in de school.’ De school wil meewerken aan een hervorming, ook met betrekking op het zevende jaar.

Directeur Ronny Verhoeven van het GTI: ‘Het duaal leren loopt in het vijfde en zesde jaar maar veel leerlingen breien er een zevende aan om een diploma te hebben en moeten dan opnieuw heel de tijd in de school vertoeven en dat is niet evident. Dat zevende zou een zuiver specialisatiejaar moeten worden, zonder bijkomende vakken. We wachten dus de rest van de schoolhervorming af.’ Info: stage@gtimortsel.be (EM/Foto’s GTI Mortsel)

%d bloggers liken dit: