Guido Deckers (PVDA Hove): ‘Mensen moeten strijden voor rechtvaardigheid’

HOVE – Voor het eerst in onze reeks weekendinterviews gaan we het niet over gemeentepolitiek hebben. Nochtans woont onze gesprekspartner, Guido Deckers van PVDA, in Hove maar hij houdt zich enkel bezig met wat er op nationaal vlak gebeurt. De marxistische partij zette nog een andere vertegenwoordiger uit de Zuidrand op haar lijst: Ward Coenegracht uit Mortsel vind je terug bij de opvolgers. Guido Deckers staat op de elfde plaats van de federale lijst.

Guido is een gepensioneerde van 63 jaar. ‘Ik heb gans mijn loopbaan voor het ACV gewerkt. ‘Gedurende twintig jaar was ik eerst afgevaardigde bij de NMBS en nadien provinciale secretaris en tijdens de tweede helft van mijn carrière hield ik me op de nationale zetel bezig met eerlijke fiscaliteit, want belastingen zijn de sleutel naar gelijkheid’
Hij maakte publicaties en voerde acties. ‘Binnen het ACV was ik mee van de eersten die het thema vermogensbelasting naar voor bracht. Met de andere twee vakbonden en middenveldorganisaties maakten wij een netwerk rond het volledige dossier fiscaliteit. Elk jaar organiseren wij Tax Justice Day, de dag van de fiscale rechtvaardigheid.’

Op zijn 60ste is Guido met pensioen gegaan. ‘In de praktijk ben ik officieel gestopt met werken, maar eigenlijk bleef ik gewoon verder doen. Vanaf nu wil ik me volledig inzetten voor de PVDA. Op het werk stak in niet onder stoelen of banken dat ik in de linkerhoek zat en dat ik veel sympathie had voor PVDA. Ik heb me wel altijd gehouden aan de standpunten van het ACV. Politiek is richting geven aan de maatschappij. Ik vertaal dat als zien, oordelen, handelen. Je kijkt naar de werkelijkheid en wil een antwoord geven op de maatschappelijke onrechtvaardigheid: denk maar aan de privatisering van de gezondheidszorg die onze sociale zekerheid kapot maakt.’

Hij kent de PVDA al van in zijn jeugdjaren. ‘Ik had er heel veel sympathie voor en kende er een boel vrienden. Ik studeerde veel en las boeken over het marxisme en het sociaal economische. Ik ging echt op zoek naar een maatschappij die anders was. PVDA doet fundamenteel iets aan het systeem. Men stelt het winststreven van een kleine groep in vraag.’

Daarbij aarzelt men niet om het woord gratis in de mond te nemen. Is dat niet wat te simplistisch? ‘Gratis bestaat niet. Alles wat zogenaamd gratis kan worden aangeboden, komt voort uit belastinggeld, maar wat is daar mis mee? Nu betaal je tweemaal voor openbaar vervoer: via je belastingen en door de aankoop van je ticket. Belastinggeld moet dienen om het openbaar vervoer gratis te maken, althans voor de diensten van De Lijn en de MIVB. De trein maken we gratis voor het woon-werktraject, voor gepensioneerden, werkzoekenden, minderjarigen en studenten.

’85 PROCENT STAAT ACHTER DE MILJONAIRSTAKS’

Allemaal goed en wel, maar de theorie is nog altijd iets anders dan de praktijk. ‘Er zijn toch voorbeelden genoeg: neem alleen maar Duinkerke en Luxemburg en in twintig andere steden. Als dat daar kan, waarom dan niet bij ons? Deckers geeft veel voordrachten. ‘Daar spreek ik over de miljonairstaks want daar bestaan veel misverstanden over. Wanneer je dat goed uitlegt, dan blijkt dat 85 procent van de mensen er voorstander van is.

De regering beloofde om uitkeringen van personen, die onder de armoedegrens leven, op te trekken. Minister Kris Peeters (CD&V) berekende dat dit op jaarbasis 1,24 miljard zou kosten. De tien rijkste families in dit land bezitten 63,8 miljard euro. Wanneer je daar die miljonairstaks op zou heffen ontvang je als staat 1,9 miljard. Dan is het probleem opgelost en die mensen worden er niet armer van.’

‘De regeringspartijen hebben vooraf veel beloof maar ze hielden hun woord niet. Integendeel. Ze hebben de pensioenleeftijd opgetrokken, iets wat in geen enkele partijprogramma stond.’

Merkwaardig dat dit alles nog niet heeft geleid tot een echte doorbraak van de PVDA op nationaal vlak. ‘Wij worden tegengewerkt. Met ons programma botsen wij tegen de elite. Vier jaar hebben wij al recht op meer dotatie. Juridisch zijn we in ons voordeel maar N-VA en Open VLD stemden in de commissie tegen en MR onthield zich.’ Dit gesprek vond donderdagochtend plaats. ’s Nachts raakte bekend dat PVDA dan toch 1,6 miljoen euro openbare dotatie krijgt. De plenaire Kamer keurde hiervoor een ordemotie van PVDA goed. Ze kregen de steun van PS, sp.a, cdH, Ecolo-Groen en DéFI. MR en CD&V onthielden zich. Open Vld en N-VA stemden tegen.

‘We zitten maar met twee man in de Kamer maar we hebben enorm sterk gepresteerd tijdens de voorbije vier jaar. Men is bang van ons. Men wil niet dat de PVDA groter wordt. We willen mensen bewust maken om de strijd aan te gaan voor een rechtvaardige maatschappij. Dit vraagt veel kennis. Met Groen zijn we het oneens wanneer zij zeggen dat arbeid duur is, waarmee ze bedoelen de bijdrage aan de sociale zekerheid, en dat je het milieu meer moet belasten. Het resultaat daarvan is dat de structurele inkomsten voor de sociale zekerheid dalen. Met andere worden: wanneer mensen hun gedrag aanpassen, dalen de inkomsten van de sociale zekerheid.’

PVDA wil zich ook profileren als de partij voor de (kleine) zelfstandige. ‘We willen het leven van de zelfstandigen en kleine bedrijven minder moeilijk maken en hun dynamisme en creativiteit beschermen. We ondersteunen deze kleine bedrijfjes, die het economisch weefsel en de hoofdactiviteit uitmaken in onze wijken en gemeenten. Ze spelen dikwijls een sociale en innovatieve rol. In weerwil van haar retoriek voerde onze regering een beleid dat de multinationals, de banken en de grote commerciële centra dient, in plaats van de kmo’s en de zelfstandigen.’

‘Wij beogen eerlijker belastingen op maat van de omvang en de inkomsten van de bedrijven. We willen de lokale handel stimuleren. We hebben overheidssteun voor ogen die focust op zelfstandigen en kleine ondernemers. We gaan hen een degelijke sociale bescherming bieden.

Wanneer we de top vijf van de federale PVDA-lijst bekijken staan daar toch een paar a-typische kandidaat-politici op. Uiteraard staat Peter Mertens op één, gevolgd door een leerkracht, een studente van allochtone afkomst, een havenarbeidster en een jeugdwelzijnsmedewerker met een allochtone achtergrond. ‘We hebben er sterk op toegekeken dat alle lagen van de bevolking zouden vertegenwoordigd zijn. Onze lijst is daar een afspiegeling van. Wij zijn er voor iedereen. Op dit moment zit het parlement vol met advocaten. Wij werken aan een werknemersloon en de rest wordt afgestaan aan de partijkas. Wij hoeven als volksvertegenwoordiger geen 6 000 euro te verdienen of 10 000 euro als minister. Ikzelf ben ook altijd streng voor mezelf geweest en heb steeds sober geleefd.’

PETER MERTENS

‘Stem Peter in het parlement’ staat er op de verkiezingsfolder van de partij. Het lijkt erop alsof dit het enige opzet is van de PVDA. ‘Peter is nu éénmaal enorm bekend door zijn boeken. In Wallonië en Brussel kenden we al een grote doorbraak maar Vlaanderen, waar men veel rechtser denkt, is moeilijker.’

‘Wij willen minstens één Antwerpse zetel en het zou niet meer dan logisch zijn dat die naar Peter Mertens gaat. Daarvoor hebben we 60.000 stemmen nodig. Die haalden we de vorige maal net niet. Voor het Vlaamse parlement liggen de voorwaarden anders zodat we hopen dat klimaatspecialist Jos D’Haese en huisarts Lise Vandecasteele worden verkozen.’

De kans bestaat dat multinationals zullen wegtrekken uit ons land wanneer de fiscale voordelen wegvallen. ‘Daar ben ik niet mee akkoord. Zij kijken verder dan belastingen. Zij kijken naar de afzetmogelijkheden, de accommodatie, hoe de overheid eruitziet en ze willen geschoolde werknemers. Belastingen komen bij hen slechts onderaan het lijstje.’
‘Waarom is de automobielnijverheid kapot gegaan? Omdat er geen afzetmarkt meer was. Bedrijven willen zoveel mogelijk produceren maar zo weinig mogelijk kosten betalen. Wanneer de lonen dalen kunnen mensen minder investeren en komen andere bedrijven in moeilijkheden door een gebrek aan klanten.

Hoe dan ook, het lijkt er niet op dat PVDA vlug tot een meerderheid zal kunnen toetreden. ‘Grote omwentelingen gebeurden buiten het parlement. Het was dankzij het verzet van onderuit dat er stemrecht, arbeidsduurvermindering en betaald verlof zijn gekomen. Ik vind het gezond dat de maatschappij een sterk middenveld heeft, dat samenwerkt met de partijen.’

Eén van de programmapunten van PVDA is het optrekken van het minimumloon. ‘Vandaag bedraagt dat negen euro. Net als het ABVV eisen wij dat dit veertien euro wordt. De helft van de mensen kan niet sparen en moet gaan lenen. Een vierde komt net rond en slechts het andere kwart kan wat centen opzij zetten. Sparen zou goed zijn voor de economie want nu lopen we achter op de andere landen.’

Dit artikel hadden we dubbel zo lang kunnen maken maar we eindigen met de belastingvoordelen voor de bedrijven. ‘De top 1 000 van de bedrijven maakte een winst van 45,9 miljard euro. Ze betalen hierop 12,6 procent belastingen of 5,8 miljard euro terwijl dat eigenlijk 33,99 procent had moeten zijn. Al deze cadeautjes kosten de staat 9,8 miljard. En dan hebben we het nog niet over de subsidies en de bedrijfsvoorheffingen die ze niet moeten doorstorten.’ (EM)

%d bloggers liken dit: