Handelaars langs A12 starten procedure tegen AWV en minister Weyts

WILRIJK – De nieuwe regeling van de verkeerslichten langs de A 12 zorgt voor een slechte doorstroming van het verkeer en ellenlange wachttijden. Handel en Industrie Wilrijk en Aartselaar ‘(HIW) pakt de situatie aan en roept morgen vrijdag haar leden samen Om de economische schade in kaart te brengen en hiermee een grotere druk te kunnen uitvoeren vraagt HIW de bedrijven of zij interesse hebben om gezamenlijk als vereniging van ‘gedupeerden’ een zaak te starten en klacht in te dienen.

HIW heeft een advocaat gevraagd om dit dossier te behartigen. Alle geïnteresseerden worden morgen om 14 uur verwacht in de HIW lounge aan de Terbekehofdreef in Wilrijk. De advocaat geeft zijn visie en geeft een idee van procedure en kosten. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem aanbieden om samen een zaak te starten en de kosten te delen. HIW vzw volgt de procedure mee van op de zijlijn.

Luc Groven, bestuurslid van HIW: ‘Na enkele aanpassingen van het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) blijft de doorstroming van het verkeer, voornamelijk vanuit de zijstraten van de A12 en het kruisen van de A12 via de N177 (zijrijbaan), zeer traag verlopen. Wachttijden in de zijstraten A12 van soms meer dan 40 minuten zijn geen uitzondering. De bedoeling van het agentschap Wegen en Verkeer met de nieuwe regeling was de verkeersveiligheid op de A12 te verbeteren. We merken echter dat de verkeersonveiligheid in de omliggende straten en gemeenten fors toeneemt. Automobilisten zoeken sluipwegen om de A12 te vermijden en ook in de gemeenten langsheen de A12 ontstaan files. Ondertussen hebben zich al diverse ongevallen voorgedaan in de straten rond A12, gelukkig zonder ernstige gevolgen tot vandaag.’

Op deze manier schiet de aangepaste verkeerslichtenregeling haar doel voorbij, zegt men bij HIW. ‘De impact op het milieu mag ook niet uit het oog worden verloren, dit zowel in de omliggende gemeenten met meer sluipverkeer als de stilstaande auto’s voor de lichten. De economische schade bij bedrijven loopt op. Klanten en leveranciers hebben moeite de bedrijven te bereiken en wijken uit naar andere locaties. Een transportbedrijf berekende de maandelijkse extra kost op 83 000 euro, bij veilinghuis Moyersoen kwam men uit op 1 680 euro per dag.’
Daarom denken bedrijven eraan om zich te groeperen en via een advocaat een vordering te stellen voor de economische schade die ze lijden. ‘Ook vacatures geraken amper ingevuld omdat kandidaten afhaken omwille van de bereikbaarheid van de bedrijven rond de A12. Daarnaast zijn op de N177 de rioleringswerken gestart welke veertien maanden zullen duren.’
Daarom vraagt HIW de verkeerslichtenregeling naar de situatie van voor de aanpassingen terug te draaien, te bekijken of fiets- voetgangersbruggen/tunnels over de A12 haalbaar zijn, laten onderzoeken of noodbruggen op de A12 voor doorgaand verkeer mogelijk is, de bus-stroken op de A12 terug te openen voor doorgaand verkeerd, snel werk te maken van de inbedding van de kruispunten op de A12 en het doortrekken van de expresweg N171 in Reet, richting A12 HIW heeft de situatie aangeklaagd bij Agentschap Wegen en Verkeer en minister Ben Weyts (N-VA). ‘Wij hoopten op een snelle reactie maar die bleef uit. Vandaar onze actie.’ (EM)

%d bloggers liken dit: