Hemiksem ondersteunt humane biomonitoring rond Umicore-site

Reeds geruime tijd is er bij de omwonenden rond de Umicore site in Hoboken ongerustheid over de blootstelling aan metalen, en de effecten ervan op de gezondheid. Daarom start dit najaar een uitgebreid humane- biomonitoringsonderzoek bij 200 jongeren van 14-15 jaar die wonen binnen een straal van 3 km rond de Umicore-site in Hoboken, Kruibeke en Hemiksem. De studie zal een grondige inschatting maken van de gezondheidsrisico’s voor de bevolking voor de blootstelling aan lood, cadmium, arseen en roet. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in 2024 en zullen de basis zijn voor het toekomstige omgevings- en gezondheidsbeleid voor de regio.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) van de provincie Antwerpen, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen. De Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, de provincie Antwerpen en Umicore financieren het onderzoek.

Via een participatief project kan de bevolking het onderzoek van dichtbij volgen. De lokale besturen, plaatselijke burgergroepen, scholen, huisartsen, jeugdverenigingen worden uitgenodigd worden om de studie van dichtbij op te volgen in een klankbordgroep. Er wordt gepeild naar hun bezorgdheden en verwachtingen, zodat de onderzoekers bij de interpretatie van de resultaten maximaal rekening kunnen houden met de lokale context.

Een informatieavond voor het algemene publiek gaat door op 25 oktober 2022 om 20 uur in het Gravenhof Cultuur-en jeugdcentrum in Hoboken en op 26 oktober 2022 om 19 uur online. Praktische informatie over deze info-avonden volgt nog. Elke geïnteresseerde is hier van harte welkom.

Het lokaal bestuur van Hemiksem zet mee zijn schouders onder deze humane biomonitoring en roept de betreffende inwoners op om zeker deel te nemen aan de studie, in het belang van de volksgezondheid. De leden van de deelgroep worden daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Vertegenwoordigers van het lokaal bestuur zullen in de klankbordgroep zetelen, om de studie van nabij op te volgen.

%d bloggers liken dit: