Hulpacties voor slachtoffers van ramp Wilrijk komen nu echt op gang

WILRIJK – Het Wilrijkse districtsbestuur en het Antwerpse stadsbestuur betuigen hun medeleven en steun aan de slachtoffers van de ontploffing op het Ridderveld en hun naasten. Een steunregister werd geopend in het districtshuis op de Bist. Dat kon u gisteren al lezen op deze website.

Zowel het district Wilrijk als de stad Antwerpen ontvangen heel wat blijken van medeleven van burgers en organisaties naar aanleiding van dit incident. Velen willen ook een bijdrage leveren in de vorm van een gift of spullen.

Momenteel worden de meest getroffen bewoners opgevangen door de stad: in eerste instantie kan dit op hotel zijn, maar de stad voorziet ook langdurige huisvesting voor de getroffen bewoners. Deze zijn volledig bemeubeld en de slachtoffers krijgen daarnaast ondersteuning van onder meer de dienst slachtofferzorg van Politiezone Antwerpen en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) van Antwerpen. Het gaat om de bewoners van drie van de vier huizen – één was onbewoond – die, naast de drie ingestorte woningen, onbewoond werden verklaard. Bovendien kunnen de slachtoffers ook bij hun eigen verzekering terecht. Onmiddellijke materiële steun is momenteel dus niet nodig.

Slachtofferhulp van het CAW laat weten dat iedereen voor emotionele en administratieve ondersteuning en juridische informatie bij haar terecht kan via het nummer 0800 13500.

De stad en het district kunnen zelf niet op eigen houtje geld- of andere inzamelingen organiseren. Wie toch z’n steentje wil bijdragen en een gift wil doen, kan de hulporganisaties ondersteunen die actief betrokken waren bij de hulpverlening in dit incident, zoals Rode Kruis Vlaanderen en Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Het CAW zamelt ook tweedehands meubelen, huisraad en andere spullen van voldoende kwaliteit in om deze ter beschikking te stellen aan personen in nood.

Daarnaast zijn er tal van andere organisaties die zich inzetten voor personen die het slachtoffer zijn geworden van een calamiteit of persoonlijke tragedie, zoals Oscare en Moeders voor moeders. Ook C-dienst en de Kringwinkel zamelen meubelen en huisraad in. Tot slot starten enkele lokale facebookgroepen een gezamenlijke crowdfundingactie. Meer informatie over dit hartverwarmend initiatief vindt u bij de organisatoren van deze actie op solidairwilrijk@outlook.com. Wie wil storten kan terecht op www.gofundme.com/f/wilrijk-solidair of via BE2700184
7546973 van Wilrijk Solidair met vermelding gift Ridderveld. (EM/ Foto Pascale Daelman)

%d bloggers liken dit: