IGEAN-project in Barones  De Borrekenslaan

AARTSELAAR – “We brengen vandaag opnieuw een interessant project voor in samenwerking met Igean. U kent allemaal de historiek van de Borrekenslaan en het voetpad dat we daar willen aanleggen,” vertelt schepen Bart Lambrecht.

“Onze stedenbouwkundige vergunning voor het voetpad is helaas vernietigd door de deputatie, omwille van een procedurefout en omdat we onze plannen wat moeten aanpassen. Dat is ondertussen gebeurd, maar we hebben intussen ook van de Vlaamse Milieu Maatschappij toezegging voor rioleringssubsidies gekregen om de riolering in de Borrekenslaan te vernieuwen. Dat moeten we ten laatste in 2021 doen. Ook de bomen moeten dan conform het bomenbeheersplan vervangen worden door nieuwe monumentale bomen,” zei Schepen Bart Lambrecht op de laatste gemeenteraad van 2017 in de gemeente Aartselaar.

“Het nieuwe voetpad zal dus in een totaalaanpak voor de Borrekenslaan gebeuren. De bewoners hebben we daarvan op een infovergadering in juni al op de hoogte gebracht.Ook voor de woningen die in de bocht naar de Kontichsesteenweg met hun voortuinstrook deze voetpaden moeilijk maakten is een break-even oplossing gevonden. Deze oplossing zou de gemeente zelfs wel 40.000 euro kunnen besparen. De akte kan normaal eind januari worden getekend. Zodra dat achter de rug is, kan onze groendienst alle struiken en bomen in de voortuinstrook al gaan rooien. Niet alleen de zichtbaarheid in de bocht zal dan aanzienlijk verbeteren, maar elke bewoner in onze gemeente Aartselaar zal zien dat het ons menens is om weldra een voetpad aan te leggen in de Barones  Borrekenslaan,” aldus schepen Bart Lambrecht.

%d bloggers liken dit: