In Wilrijk volgen jongeren en bejaarden samen de turnles

WILRIJK – Dat bewegen een positief effect heeft op de gezondheid, zowel fysiek als mentaal, is niet nieuw. Maar in GO! Parkschool Ieperman aan de Kerkelei en Woonzorgcentrum Bloemenveld in de Klaproosstraat in Wilrijk zijn ze ervan overtuigd dat ‘intergenerationeel bewegen’ nog een groter voordeel oplevert. De kinderen van de school en de bewoners van het woonzorgcentrum volgen al een paar maanden samen turnles, mét resultaat.

Contacten tussen ouderen en jongeren zijn in onze huidige samenleving niet meer vanzelfsprekend. Dit wordt onder meer duidelijk uit een Europees onderzoek waarin werd vastgesteld dat ruim 59 procent van de ouderen in België weinig of geen contact heeft met jongeren, met inbegrip van hun eigen kleinkinderen. Dit gegeven is te betreuren, aangezien uit diverse onderzoeken is gebleken dat contacten tussen generaties voor beide leeftijdsgroepen zinvol, belonend en leerzaam kunnen zijn.

Bewegen en spelen zijn niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Voldoende beweging legt de basis van de taal-, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Ook voor oudere mensen is actief blijven een must om zich lichamelijk en mentaal fitter te voelen. Voor veel ouderen is bewegen ook een sociale aangelegenheid en dus een manier om ‘onder de mensen te blijven.’ Ann Olieslager, directeur van GO! Parkschool Ieperman: ‘Onze school kreeg vanuit Bloemenveld de vraag om vanaf volgend schooljaar samen te turnen. Onze leraren reageerden enthousiast en bovendien past zo’n intergenerationeel project binnen de sleutelcompetenties en doelen van actief burgerschap. We zijn er daarom dit schooljaar al mee gestart.’

Contact tussen de generaties komt echter niet alleen de beide leeftijdsgroepen ten goede, maar ook de samenleving in het algemeen. Dit contact draagt immers bij tot de totstandkoming van een stabiele, geïntegreerde samenleving, waar sociale cohesie de boventoon voert. Kortom, een samenleving voor alle leeftijden.

De bewoners van WZC Bloemenveld kijken uit naar het wekelijks ‘samen turnen’. De kinderen brengen leven in de brouwerij en hun vrolijkheid doet de ouderen haast vergeten dat ze fysiek bezig zijn. Gezamenlijk bewegen geeft de senioren bovendien een krachtige levensprikkel en de aanwezigheid van de kinderen in het centrum verdrijft bij veel oudere mensen de eenzaamheid. Maar ook voor de kinderen is er een meerwaarde. Intergenerationeel samenwerken draagt bij tot een positieve beeldvorming rond ouder worden, het stimuleert een positieve houding, traint nieuwe sociale vaardigheden en bevordert de mogelijkheden tot het ontwikkelen en ontplooien van kwalitatieve relaties.

In de toekomst plannen de school en het woonzorgcentrum nog meer activiteiten samen. De bewoners turnen voor de laatste keer dit schooljaar met het vierde leerjaar onder leiding van juf Wietse op woensdagvoormiddag 5 juni. (EM/ Foto GO!Antwerpen)

%d bloggers liken dit: