Infoavonden MeerJarenPlan 2020-2025 Kontich

Sinds 2014 moeten alle lokale besturen voor hun beleidsplanning en boekhouding de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) volgen, dit is de Vlaamse regelgeving ter zake. Die schrijft o.a. in het eerste jaar van een nieuwe legislatuur de opmaak van een zesjarig strategisch MeerJarenPlan (MJP) voor.

Momenteel werken we hard aan dat plan, dat de beleidsintenties van ons bestuur voor 2020 tot en met 2025 zal omvatten. Graag bieden we je de kans om aan dit proces te participeren. Daartoe nodigen wij je uit op 3 identieke informatie-avonden, telkens om 20 u.:

  • op donderdag 10 oktober in de Feestzaal van het Sint-Ritacollege
  • op maandag 14 oktober in het Berkenhof in Waarloos
  • op dinsdag 15 oktober in zaal Pronkenborg in Kontich-kazerne.

Je mag een uiteenzetting verwachten over het ontwerp-MJP zoals dat op dat ogenblik beschikbaar is. Je kan de nodige verduidelijkingsvragen stellen en toelichting krijgen. Daarna kan je desgewenst bij het ontwerp een advies formuleren aan het bestuur tot uiterlijk vrijdag 8 november 2019. Dit zal ook online kunnen via www.kontich.be. Noteer deze data alvast!

%d bloggers liken dit: